Den globala offentligheten och teknik. Vi tar ett dagsfärskt exempel. BBC skriver redan i onsdags om hur CIA ändrar i en Wikipediartikel om Iran. Eftersom man nyligen har installerat en wikiscanner, så ser man enkelt vem som har varit inne och ändrat på sidan, en slags undervakning med andra ord. Vi avslöjar myndigheter och företag när de försöker lägga sig i våra användargenererade världsbilder. Samma tanke ligger bakom creeper som visar vilka sidor som besöks av svenska myndigheter. Men i båda fallen rör det sig om en verksamhet som egentligen inte är motövervakande, utan istället är beroende av en sympatisk offentlighet.

Men är detta den enda egentliga formen för att göra motstånd mot Bodströmsamhället och det framtida FRA-imperiet (alla världens underrättelsetjänster i samkörda federala register)?

Ja och nej. Undervakning och användargenererade former har ju gjorts tillgängliga genom den decentraliserande och sammankopplande teknikstrukturen på internet. Men samtidigt har handlingen utspelat sig i den tredje sfären, alltså i den journalistiska/medborgaravslöjande offentligheten. Teknik och offentlighet är ett och samma mynt i fallet kreativa motstånd mot övervakning!

Men finns det vägar ur dessa båda bräckliga scener, där en offentlighet kan få för sig att älska sitt land och den regim som styr det. Eller så kan teknik förses med DRMeller andra hinder för anonymitet. Det är många saker som kan gå fel. Och kanske finns det ingen annan utväg än att hoppas att det finns någon där ute som spanar tillbaka!

Uppdatering: SvD rapporterar nu att Astra Zeneca har ändrat Wiki-artiklar om sig själva. Det här börjar ju likna ett folkligt upprop för peer-review modellen. Ska den västerländska vetenskapens uppfinning från sextonhundratalet segra igen?


Skriven av admin den 16 augusti 2007