Övervakningssamhället. Capitalismandschizophrenia.org anordnar ett första seminarium (läs mer här) i Göteborg den 5:e december på Humanisten. Temat är övervakning i det nya kontrollsamhället, och vilka konsekvenser detta kan innebära för demokrati osv. Undertecknad samt K. Palmås inleder med en kort presentation, därefter släpps diskussionen loss.

Skriven av admin den 24 oktober 2007