Övervakningsamhället. I och med den lavinartade ökningen av övervakningsteknologier inträffar alltid oförutsedda händelser i teknikens kölvatten. Bland annat så larmar nu polisen om övervakningskameror vars filformat inte går att läsa på grund av att de är "obskyra" och inte enhetliga. Om jag får ge ett tips till övervakningsbranschen så skulle det vara att börja använda sig av öppna standarder. Dels så skulle man då lösa problemet med att polisen inte kan läsa filmerna. Men egentligen är det mindre viktigt eftersom kameror sällan löser brott från första början. Men det skulle innebära en mera rättsäker process när övervakningskameror används som bevisföring. När "obskyra" filformat används är det svårare att kontrollera bildens autencitet. Nuförtiden spelar man inte in på VHS, utan allt sker digitalt. Som vi vet, går digitalt material alltid att manipulera, och med öppna filformat, exempelvis OGG, skulle vi åtminstone ha en chans att se hur bilden blivit till.

Om vi nu skall övervakas, låt åtminstone övergreppet bli lite mera rättssäkert.

Skriven av admin den 24 september 2007