Det "rasar" en hätsk debatt bland främst Piratpartister angående "jävige Janne" som har gjort sig berömd för att förespråka en upphovsrättskonservativ och korporativ lobbykampanj, se bland annat HAX och Falkvinge nu senast, och från #spectrial.

Att betrakta Professor Rosén som "opartisk och objektiv" är givetvis problematiskt, men ingalunda unikt just för detta fall. Men hur löser man problemet? En strategi tycks vara att kräva ännu mera objektiva fakta och opartiska undersökningar, något som bland annat Piratpartiet har antagit som ett "dokument för sina värderingar" (notera den konstiga logiska motsägelsen i hur värderingar nu innehåller fakta). Så här skriver man i alla fall:

VI RESPEKTERAR KUNSKAP. Om man ska diskutera ett ämne, så är hårda mätdata bäst. Näst bäst är en person som har sakkunskap i ämnet. Vetande, kunnande och sakerfarenhet går före tyckande, och hårda mätdata går före vetande.

Kunskapssynen ligger ungefär i linje med 1959, och som vetenskapssteoretiker är jag ju väldigt intresserad av just denna tid efter andra världskriget. Låt mig citera en Statlig offentlig utredning hämtad ur ett kommande bokkapitel som handlar om just detta (tyvärr översatt till engelska, hela min artikel krävde detta språk):

In a modern western society /…/ rational interventions must be based on knowledge of human behaviour, individual as well as in groups. The trend in modern society, both in the commercial and the public sector, draws toward planning, which must be adapted to the behaviour of the individual. The modern forms of statistics are more and more becoming the means to solve this double task. (SOU 1959:33 p. 13, my translation)

Jan Rosén kan med all säkerhet både åberopa hårda mätdata, sakkunskap och sakerfarenhet. Det är ju inte där skon klämmer direkt. När politiker vill ha utredningar gjorda är det alltid detta de efterfrågar, och på så sätt försöker man hitta en neutral grund för vetenskaperna och därmed reservera "tyckandet" till politikens domäner (som ju anses basera sig på värderingar).

Ulf Bjereld uppmärksammade detta för ett tag sedan och skriver tänkvärt på sin blogg där han utdelar en skämskudde (intressant uttryck för övrigt). Bjereld och Demkers bok har jag för övrigt byggt vidare på i SvD.

Problemet är inte hårda mätdata. Dessa kan ju ett flertal aktörer tillverka och använda i olika syften. Men det är inte pudelns kärna. Jag har inte heller problem med att till exempel Professor Bjereld har Sveriges största bank av hårda mätdata på sin institution samtidigt som han är socialdemokrat.

Problemet i en förvetenskapligad politik är pluralism, eller rättare sagt bristen på pluralism. Det är här som man som strategi bör nyttja internet, alltså svärmen. Werebuild offentliggjorde igår att de tar på sig uppdraget att parallellutreda den utredning om upphovsrätt som Rosén ska utföra innan den siste oktober. Det lönar sig inte att skrika "jävig!", det hjälper liksom inte. Vad som däremot hjälper är att "raise the lever high enough" som Bruno Latour brukar säga.

Med detta menas att om man ser vetenskaplig kunskap, vars verklighetsbild man inte köper, räcker det inte att "kritisera" den. Vad som är effektivare är att producera ännu mera vetenskap. Det är ontopolitik, alltså att bedriva politik genom att skapa sin egen (önskade) värld.

Eller som Nietzsche säger - fråga inte vad som är sant, utan vem som säger sanningen. Det kan ju trots allt vara en svärm likaväl som en professor.

Uppdatering: Citatet jag gav ovan har följande referens och kommer att publiceras i augusti detta år.

Skriven av admin den 28 januari 2010