{.aligncenter width="158" height="161"}

Idag publiceras en artikelom Werebuild.euoch #telekompaketet-kanalen i DNs serie om internet. Artikeln bygger bland annat på en lång intervju med mig, men jag vill betona att detta egentligen inte spelar någon roll, av flera anledningar. För det första består werebuildklustret endast av ett antal spontankonstruerade hemsidor och ett antal irc-kanaler (i infrastrukturella termer). Resten är bara en grötig och kaotisk sammansättning av människor (cirka 100) som gillar internet så mycket att de är villiga att tokjobba för att rädda det undan strypning, övervakning och förstörelse.

Projektet, eller händelsen, är ledarlös och sifonoforisk. Man kan inte bli medlem, man kan bara vara deltagare. Skrivelser, handlingar, byggprojekt och allmänna upptåg är inte resultat av beslut eller arbetsscheman, utan snarare intensifieringar av initiativ som råkar dra in kompetenta människor i ytterligare händelser. Ett kluster är egentligen omöjligt att representera, eftersom det är polyfoniskt och sällan formulerar en tydlig åsikt. Händelsen har inga upphovsmän eller författare, det är inte ens möjligt att i efterhand utse dem eftersom allt författas i ett kollaborativt kaos. Werebuild har dock skrivit en fjärde kommunikésom ger vissa ledtrådar om vad som är i görningen (endast ettor och nollor står som undertecknare).

Ur kommunikén kan vi läsa:

We Rebuild är ett decentraliserat kluster av nätaktivister som har slutit sig samman för att samarbeta kring frågor rörande tillgång till och öppenhet på internet utan begränsande inskränkningar och övervakning. Dessa frågor spänner över många ämnesområden, vilket synliggörs av klustrets blandade sammansättning, vad gäller såväl kompetens, åsikter som intressområden. Vi har inga ledare, och inte heller medlemmar. We Rebuild är helt enkelt en ständigt pågående kaotisk tillställning, och vad vi gör kan varken kontrolleras eller förutses. Vi är ett konstant flöde av känslor och viljor, och menar att vår främsta drivkraft är "data-kärlek".

Om man vill veta detaljer får man alltså helt enkelt ge sig in i klustret – #telekompaketet på irc.freequest.net är en öppen IRC-kanal för vem som helst. Dock får man troligtvis olika svar på sina frågor från gång till gång, vilket kan skapa förvirring. Dock är förvirring inte något som nödvändigtvis är politikens fiende, utan snarare något som faktiskt kan skapa möjligheter.

Således, det finns ingen punkt som egentligen kan säga vad werebuild är. Det är beroende på vem i klustret man frågar, och i princip kan det vara du eller jag, eller vem som helst. Det som bygger är werebuild, det som händer eller simmar i havet är werebuild.

I övrigt måste jag säga att Ossi Carps artikel är ett föredöme för kvalitetsjournalistiken. DN har visat en hög ambitionsnivå med sin internetserie, vilket är precis den typen av journalistik som jag tror kommer spela en allt större roll för afk-mediernas omvandling i den post/pseudo/reella/transformativa digitaliseringen.

Några tips om några av klustrets mera experimentella projekt:

<3

(0:==\~\~\~\~

Skriven av admin den 29 juli 2009