Gjorde ett kort inspel på P3-brunchrapporten idag angående att Israeliska militären troligtvis störde ut de satellittelefoner och internetanslutningar som aktivisterna använde sig av på båtarna. Några klargöranden och några länkar:

  1. Det är inte bekräftat att själva utstörningen har ägt rum, och troligtvis blir det inte heller bekräftat av israeliska källor. Vad vi vet är endast rapporter från aktivisterna, samt att deras nätvaro avslutades. De aktivister som nu är fängslade har rimligtvis fråntagits internetanslutning.
  2. Att störa ut satelliter är inte tillåtet enligt internationella bestämmelser, vilket Iran tidigare har kritiserats för. Dessutom torde det bryta mot någon överenskommelse om kommunikationer till havs och möjligheten att skicka SOS-meddelanden.
  3. Under sändningen diskuterades möjligheten för Sverige att ha denna teknik. Jag har inte efterforskat detta, men vårt militärindustriella komplex med Saab och Ericsson har ju "electronic warfare" som specialområden, och det är inte så himla svårt att störa ut satelliter egentligen, om man inte vill göra det från rymden vill säga.
  4. I termer av informationskrig sker givetvis ett tolkningsföreträde för den Israeliska versionen ombara israeliska bilder och filmer kommer ut snabbt.
  5. Internet i kabel är bättre än internet i luften. Det är svårare att stänga av bara viss trafik, eftersom man kan tunnla och gömma trafiken i darknets och med kryptering så länge själva infrastrukturen är påslagen. Telecomix ger en gratis konferens och träning i hur man gör detta om bara ett par veckor. Alla är välkomna.
  6. En stat som inte kan hantera fri information är felkonstruerad. Den behöver då byggas om.

Uppdaterat - Maloki skriver även om hur man kan hantera informationsflödet.

Skriven av admin den 01 juni 2010