I morse, eller rättare sagt nån gång på eftermiddagen,ringde nyheter 24 mig och frågade lite om Embassy of Piracy. Eftersom jag hade spenderat natten med att vandra i de eviga Venediglabyrinterna kan jag ge lite kommentarer till de intervjusvar som jag ger (av någon anledning i rollen av doktorand vid humanistiska fakulteten, Göteborgs Universitet).

För det första säger jag att "De hade ingen konstutställning utan det handlar mest om interventioner, säger Kullenberg till Nyheter24. " Detta bör nog förstås mot mina generella tankar om vad om vad en "konstutställning" är. Intensifier skriver ju sällan om konst, men just här menar jag typ att det primära inte var objekten som utställningsföremål, utan snarare objekten som sammanhangsskapande händelser. I en viss bemärkelse fanns ingen konstutställning, men det fanns absolut en ut-ställning. Alltså, något som ställde tillvaron utåt. Något som förändrade, mycket eller litet, ett visst sammanhang. You get my point.

Vidare förekommer troligtvis ett sakfel. Nyheter 24 frågade hur många "svenskar" som var på plats. Jag vet inte riktigt vad en "svensk" är, men jag har för mig att det har med något slags medlemskap att göra. Siffran jag anger är helt godtycklig, och troligtvis inte korrekt.

Jag vet ärligt talat inte vad som skall eller bör skrivas om embassy of piracy. Jag var bara en deltagare under en kort period. Troligtvis är Copyriots korrespondens långt mera intressant än själva båtdemonstrationen. Dessutom bör man ringa de ambassadörer som var på plats gällande den brännande frågan om konstnärlig censur.

Skriven av admin den 08 juni 2009