Bevarainternet postulerari ett intermezzo att skogen internet hotas av skövling. Blay bygger vidare. Låt oss därför fundera vidare på vilken relation vi har till skogen, hur den kan ses som en resurs eller som ett hot. På åttiotalet var det populärt att man skulle köpa en bit regnskog som på så sätt skulle hindras från skövling, och jag tror att man i viss mån kan överföra samma argument till dagens nätpolitik. Först två bilder som illustrerar följande citat.

{.alignnone .aligncenter}

{.alignnone .aligncenter}

The West has a special relation to the forest, and deforestation; the fields carved from the forest are populated with seed plants produced by cultivation based on species lineages of the arborescent type; animal raising, carried out on fallow fields, selects lineages forming an entire animal arborescence. The East presents a different figure: a relation to the steppe and the garden (or in some cases, the desert and the oasis), rather than forest and field; cultivation of tubers by fragmentation of the individual; a casting aside or bracketing of animal raising, which is confined to closed spaces or pushed out onto the steppes of the nomads. (ni vet var citatet kommer ifrån, förlåt).

Problemet med den "västerländska" relationen till skogen är att den bekämpar den genom införandet av monokulturer som därmed skapar genetiska trädstrukturer. Skogen skövlas, marken plogas och säden sprids ut. Därmed ersätts en mångfald av arter med en, eller några få.

Vandana Shiva granskar denna modell kritiskt i ljuset av patent och intellectual property. Observera att hon använder begreppet "pirater" tvärtom, alltså, hon kallar de stora multinationella bolagen för biopirater:

Through patents and genetic engineering, new colonies are being carved out. The land, the forests, the rivers, the oceans and the atmosphere have all been colonized, eroded and polluted. Capital now has to look for new colonies to invade and exploit for its further accumulation /.../ Resistance to biopiracy is a resistance to the ultimate colonization of life itself - of the future of evolution as well as the future on non-Western traditions of relating to and knowing nature. It is a struggle to protect the freedom of diverse species to evolve. It is a struggle to protect the diverse cultures to evolve. It is a struggle to conserve both cultural and biological diversity. 

Observera att Shiva inte gör någon skillnad mellan "det biologiska" och "det kulturella", utan man kan applicera samma logik på en åker som man kan på Spotify. Distinktionen går istället vid räfflade territorialiteter där kulturellt och biologiskt "ogräs" bekämpas, versus vildvuxen och pluralistisk skog där icke-kontrollerade logiker står för urvalet, snarare än ett industriellt laboratorium.

Den kritiske tänker då genast - "men nu är det ju faktiskt så att västvärlden har uppfunnit det mest effektiva sättet att industriellt producera livsmedel vilket har lett till vår välfärd", eller, "tack vare den industriella produktionen av filmer har vi fantastiska hollywoodbiografer som förför oss och gör så att vi kan glömma vardagens tristess". Well, det intressanta med detta argument är att det bygger på dels en vanföreställning om autencitet, och dels på ett bristtänk.

Det jordbruk som EU bygger med är så fyllt av brist att det kräver ett sjukt bidragssystem för att ens funka. Den så kallade "tredje världen" måste stängas ute med tullar och hinder för att monokulturssystemet ska funka. Det går alltså på en konstgjord andning, en modell som genom GATT och TRIPS når globala effekter. Så mycket för champagne, gåslever, och schweizerost... "äkta europeisk" monokultur par excellence!

För att förstå fördelarna med djungeln måste vi befria tanken från de paranoida monokulturernas tänkande. Dessutom måste vi skicka några lianer och frön till den hemlighetsfulla ACTA-processen som just nu laddar skördetröskorna med tvångsmedel mot skogsfolket(?).

Man skulle kunna sammanfatta det hela med "Fuck öppna landskap, welcome to the jungle."

Skriven av admin den 30 januari 2009