Det verkar som Fjellners "rena" 166a inte fick tillräckligt med underskrifter. Däremot ligger Citizen's Rights Amendments som förslag inför omröstningen den 5:e Maj. HAX är aningen skeptisk, så därför kommer här en förklaring och en argumentation till varför CRA är absolut nödvändigt att stödja.

CRA ligger risigt till. Det kommer att bli svårt att få genom dessa amendments. Jag har ingen bra plan för hur vi ska lyckas, men låt mig därför presentera CRA lite närmre (ber om ursäkt för att det blir så mycket copy-pejst på engelska).

Den artikel som jag skrev i Expressen baserar sig på argumenten i CRA, men det kan vara på sin plats att gå lite närmare "källkoden" (denna approach har La Quadrature lärt mig på en föreläsning i Berlin).

Del 1

applying the principle that no restriction may be imposed on the fundamental rights and freedoms of end-users without a prior ruling of the judicial authorities, notably in accordance with Article 11 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union on freedom of expression and information, save when public security is threatened, in which case the ruling may be subsequent.

Denna del garanterar rättssäkerhet. Internetoperatörerna får inte stängas av eller begränsan utan att domstolar kopplas in. Inget hyrsnutarnas internet alltså, inget hadopi-avstängande.

Member States shall ensure that any restrictions to the rights of users to access content, services, and applications,  if  such restrictions  are necessary, shall be implemented by appropriate
measures,  in accordance with the principles of proportionality, effectiveness and dissuasiveness. These measures shall not have the effect of hindering the development of the information society, in compliance with Directive 2000/31/EC, and shall not conflict with the fundamental rights of citizens, including the right to privacy, the
right to freedom of expression and the right to due process.

Detta stycke motverkar kabel-tv-internet. Innehåll, tjänster och program får ej begränsas, eftersom det motverkar kunskapssamhället. Inte heller får fundamentala medborgerliga rättigheter kränkas, alltså rätten till privatliv, yttrandefrihet och rätten till en domstolsprövning. Återigen tvingas operatörer och innehållsleverantörer i riktning mot ett medborgerligt perspektiv på internet, snarare än ett korporativistiskt. Detta upprepas i nästa stycke:

applying the principle that end-users should be able to access and distribute any content and use any applications and/or services of their choice in accordance with the relevant rules of Community law and the national substantive and procedural law;

Del 2

Denna del handlar om möjligheter och begränsningar för privatpoliser:

Any mechanism for the purpose of the promotion of lawful content should fall solely within the scope of the relevant rules of Community and national and national substantive and procedural law, including Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, and Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce), as well as rules of the Community and national law protecting public safety and security.  Such mechanism should not hinder the development of information society, in compliance with the Directive on electronic commerce, and should preserve the fundamental rights of citizens to freedom of expression and information and their right to privacy.

Alltså, fildelarjakt och försök att upprätthålla "lawful content" måste falla inom lagen. Den får inte inkräkta på kunskapssamhället, yttrandefriheten eller inkräkta på privatlivet.

Del 3

Del tre stoppar effektivt själva kabel-tevelogiken:

Traffic management  rules or  policies shall  not discriminate among individual  data streams. Traffic can be prioritized, blocked or filtered for certain streams only when such measures are both limited in time and supported by justified technical  reasons,  such as acute network congestion or in response to malicious activities threatening network security or end-user security. In any case, such measures should be as neutral as possible in respect of content and applications and must not result in the user not being able to access  content,  services  and applications.

Detta stoppar exempelvis Telia från att i smyg blockera Skype, det hindrar exempelvis Tele2 att strypa trafiken på bittorrentprotokollet, det hindrar förhoppningsvis danska operatörer från att blocka The Pirate Bay, etc. Inskränkningar får bara ske om nätverken drabbas av virus eller störningar.

Det hindrar även att vi vissa operatörer prioriterar bara vissa innehållstjänster:

Operators shall in any case respect the fundamental rights and freedoms of users and not give preferential treatment to their services or applications or of those of their partners.

Detta hindrar exempelvis att det lanseras "billiga" abonnemang där man får "nästan internet". Man kan tänka sig ett scenario där Telia vill ge IP-baserad TV, telefoni eller strömmade musiktjänster. Detta "intranät" blir ett paket som är billigt och bra, men i praktiken så prioriteras bara Telias subnät. Denna del tydliggör att internet är internet och inget annat.

Som jag skrev i Expressen kan detta sammafattas i tre punkter:

  • Rättssäkerhet och integritet
  • Motverkande av antimarknader
  • Medborgerlig grund för internettillgång

Man kan invända mot detta och säga "det ska väl EU strunta i". Men frågan är då, vem ska rädda oss annars? Sarkozy har större ambitioner med hadopi än att det bara ska gälla i Frankrike. Detta bör EU stoppa. Vi vill inte att folk stängs av och bannlyses på internet. Har ett upphovsrättsbrott begåtts så måste detta prövas i domstolar.

Internet är en medborgerlig rättighet, inte ett supermarché!

Skriven av admin den 29 april 2009