I det senaste numret av Glänta publicerar jag och Kalle Smitto(nto)logi: Om panspektrocismens politik och estetik (ladda ned som html och pdf).

Texten börjar med en genomgång av Gabriel de Tardes epidemiologiska samhällsteori om smittor, repetitioner, kopierande och imiterande. Därefter introducerar vi den panspektron och hur nya övervakningsteknologier tvingar oss att tänka smittontologiskt.

Till slut landar vi i kopimi. Tarde var nämligen kopimist:

Det finns inget mer naturligt än att de som älskar varandra skall kopiera varandra, eller, snarare, då detta fenomen alltid till en början är ensidigt, så skall älskaren kopiera den älskade. (Tarde, 1903:217) 

Givetvis diskuterar vi bara en gnutta av vad kopimi är. Detta på grund av att det är en akademisk skrift och vår enda referens var en artikel som Rasmus hade skrivit. Copyriot har redan kommenterat.

Jag vill passa på alla Intensifierläsare som har kommenterat mina inlägg om Tarde, panspektrocism och kopimism. Det är tack vare er som artiklarna blir skrivna. Vi bygger!

Skriven av admin den 11 januari 2009