Nätverket för motståndsstudier lanserar ett nytt magasin vars första nummer kommer ut i januari 2008. Alla som skriver om motstånd och makt ombeds att genast skicka in sina manuskript innan dead line, och är välkomna att kontakta redaktör'n för att bolla idéer. Magasinet har en internationell editorial board och kommer att distribueras gratis via Internets.{#file-link-81 .file-link .image}
{#file-link-81 .file-link .image}

Sprid ordet!

Se - Call for papers

want.jpg

Skriven av admin den 25 november 2007