Intensifier är inne i en ombyggnadsfas, ursäkta röran! Men det har inte bara att göra med worpressteman, utan snarare beror det på en känsla jag har att "nätpolitiken" är inne i en slags ombyggnadsfas som helhet. Som copyriot påpekar har denna politik ett guldfiskminne (som ev. kompenseras med arkiv), något som inte med nödvändighet är dåligt. Det medför nämligen att det skapas en politik som kan vara in tune med samtiden, istället för att gräva ned sig i ideologiska sanningar (om marknaden, klasserna, samhället). För sista gången på länge ska jag citera Deleuze & Guattari (måste starta upp läsecirkeln igen och börja bygga nytt):

Don't have just ideas, just have an idea (Godard). Have short-term ideas. Make maps, not photos or drawings. Be the Pink Panther and your loves will be like the wasp and the orchid, the cat and the baboon.

Guldfiskminnet är produktivt. Har man ett system av idéer, så har man inte så mycket mer än bara idéer när dessa blir outdated. Ungefär som skivbolagens försäljningsmodeller. Har man däremot en idé, och gör något med den, så ser man om det funkar eller inte.

På senare tid verkar det som att det har skett ett brott. Idéer har germinerat, och kanske fått de gamla att krackelera. Här kommer Intensifiers lilla lista över buzzwords;

  • Handling: Från "Stoppa Lagen" till hacktivism: Det verkar som om politiker är ganska ointresserade av att lyssna, att byråkratierna är tungrodda och att klubben EU hellre släpper in lobbygrupper än människor som bryr sig om demokrati och rättigheter. Ingen tid att drabbas av sorg, utan nu gäller det att bygga olika typer av aktiva konstellationer som definierar politiken. Lagar kan hackas, hårdvara kan byggas om, mjukvara kan kodas, och sociala relationer kan byggas på nya sätt. Detta på grund av att territoriet "nätet" verkar ha blivit större än ettor och nollor:
  • Territorialiteter: Från cyberspace till hackerspaces: Skivbolagen lever fortfarande i cyberspace, med hjälp av spotifyistiska idéer om hur digitalt "innehåll" ska levereras till "kund" enligt någon form av Geographical Rights Management-logik. Detta påminner om regionkodningen av DVD-skivor... men kom igen... vem vill att kultur ska ha nationalstatliga kastreringar? Kom igen... "Alla som är spotifyister är upphovsmän!". Istället imploderar cyberspace när man inser att alla interfaces in och ur det IP-baserade nätet är potentiella politiska fångstapparater eller flyktlinjer, och att det är i dessa mellanrum, snarare än där "uppe på nätet" som det intressanta händer. Frågan blir då istället, hur vill vi kommunicera med facebook på en spårvagn? Genom FRA, eller med våra vänner? Hur vill blogga med våra laptops på caféer? Genom abonnemang och villkor, eller genom infrastruktur som är delad och kanske till och med anonym? Hur kan man lösa konkreta problem i andra domäner av verkligheten med inspiration från datorlogiken.
  • Moral: Från rätt/fel till multipla teateruppsättningar: Om det är rätt eller fel att ladda ned, eller huruvida det är moraliskt försvarbart osv. vore kanske en relevant fråga om det nu hade varit en fråga alls. Givetvis laggar medierna långt bakom i den här frågan, och det kommer troligen vara åklagarsidans perspektiv i Rättegången också. Oavsett vad som händer med The Pirate Bay som kommer ju inte fildening att sluta, och det horisontella spridandet av kultur kommer bara att effektueras ännu mer. Frågan är då hur vi regisserar framtiden. På archive.orgoch gutenberg.net finns till exempel all nästan all upplysningsfilosofi som någonsin har tryckts tillgänglig. Men hur blir jag filosof?* Well, det är detta som är den postdigitala frågan. Superöverflödet är bara början på skapande- och blivandeprocesser. Hur vet jag vilken film som är bra att ladda ned? Återigen, en sådan företeelse måste regisseras och kan göra det på många sätt (man kan fråga sina vänner eller läsa en produktpla...*host* recension till exempel). När det gäller FRA, Polismetodutredningen och datalagringsdirektivet känns det forfarande aktuellt att tala om att vissa värden förloras, bland annat mellanmänsklig tillit och införandet av laglösa individer (alla som faller innanför terrorlagarna). Men även här verkar det som att det snart måste till en community-skapande kraft som kan verka som motkraft mot repressionen. Det är dags att börja hjälpas åt och hacka kontrollsamhället, inte genom att kasta in grus i maskineriet, utan snarare genom att bygga bort problemet. Hur detta kan göras är en öppen fråga... som snart behöver en mångfald av svar.

* Hur blir man filosof: Enkelt svar... man läser tillsammans under trevliga former. Analogt fikabröd rekommenderas och postseminarium är viktigt. Det är där någonstans i dimman man blir vis!

Skriven av admin den 30 januari 2009