{.aligncenter width="372" height="131"}

Idag har alltså Telecomix News Agency Internetional och WeRebuild-klustrena manat till en dag då man inte använder Googles tjänster. Exakt vad detta innebär är inte bara svårt att säga, utan snarare vore det en förlust att försöka reducera det till ett speciellt budskap eller statement. Istället kommer Intensifiers analys kretsa kring tre händelser i kronologisk (vulgär) tid, för att se vilka trådar som kan dras ut mot olika utsträckningar. Just nu är det enormt tryck på #nogoogleday på Twitter, så analysen av själva händelseförloppet riskerar att bli fragmentarisk och kan behöva uppdateras.

Tillblivelsen

Andreas Ekström nämnde i teve att man borde ha en Googlefri dag. Följ gärna kommentarerna på hans bloggför att trejsa händelseförloppet. Utan att så många hade sett inslaget spreds smittan på IRC. Under måndagen plockades idén upp av kanalen #telekompaketet som genast såg ett utmärkt tillfälle att genomföra ett internet-experiment. Arbetet skedde i en Etherpad, ett kollektivt dokument, som liknar Google documents men som har högre hastigheter och jag tror att grundtanken är att skriva datorkod tillsammans. Etherpads är flyktiga, och överbliven diskussionstext finns nu i Werebuilds wiki.

Resultatet förmedlades sedan via Werebuilds Interfax. Det är oklart vem som har författat denna skrivelse. Någon började skriva, några fortsatte, texten genomgick flera förändringar. När texten sedan hade nått formen av en kommuniké var den även rensad på digitala spår. Kort sagt, en systematisk och sifonoforisk de-individualiseringsprocess.

Kommunikén

Egentligen är själva innehållet mindre intressant i en kommuniké, även om det inte är helt obetydligt. För en analys av det politiska är användningen, missförstånden och interaktionen det intressanta. Ändå kan man säga att just titeln "No Google Day" lätt kan tolkas som en slags protest, även om kommunikén innehåller ett explicit anti-protestbudskap. Kanske har själva texten endast lästs av hälften som ändå har reagerat. När kommunikén nådde DN-ekonomihade den strax under tusen visningar, en siffra som kommer uppdateras vid midnatt.

Receptionen/flödet

Det visar sig svårt att skapa en översikt över No-Google-Day utan att använda sig av, just det, Google. Men på Twitter inträffade en mycket snabb viral spridning. Här är några intressanta citat ur flödet:

#nogoogleday is total bullshit! I propose an #onlygoogleday! Epic WIN!

saknar Google. Längtar tills klockan 00:01. #nogoogleday

Shit! Åkte dit på en inbäddad Google Map... #nogoogleday

Testa gärna http://www.baidu.com/ ("Kinas Google"). Man får fram helt andra saker i helt annan ordning... #nogoogleday

"världen som den ter sig filtrerad genom en algoritm baserad på omstartade slumpvandringar på grafer" #nogoogleday

@dekaminski #nogoogleday = #nowaytogetanyworkdonetodayday? It's not a bug, it's a feature :D

Ok, now I've written a lot of code that I can't test, since it uses Google's chart API, and it's #nogoogleday. Firewall block is working...

Men kan vi inte vänta med att ha #nogoogleday tills det finns ett alternativ som inte suger? Använda Yahoo? Ich don't think so.

Några reagerade alltså instinktivt negativt och valde bort dagen direkt. Inga problem, snarare intressant. Men man ser även hur en rad reflektioner kring googleberoendet börjar dyka upp. Det rör sig om mer än bara en sökmotor!

Analys av det politiska

Man kan tänka sig att det finns en mängd saker man kan kritsera Google för, och en oändlig rad protestkampanjer är möjliga. Googles agerande i diktaturer är ett exempel (jag har bland annat gjort ett utfall mot fallet Google-i-Kina), utlämningen av bloggares IP-nummer ett annat, och behandlingen av data, personuppgifter etc. ett tredje.

Ett annat sätt att tänka No-Google-Day är att det öppnar upp för nya sätt att tänka kring våra surfvanor, vilka sökvägar vi har på webben, vilka tjänster vi använder och betydelsen av att vi tenderar till att centralisera vårt nätbeteende kring ett fåtal aktörer.

Jag inser att analysen måste vänta lite. Det är trots allt så att jag verkar vara lite smått inkörd i Google Reader för att kunna skapa mig en överblick över blogosfärens reaktioner.

Skriven av admin den 01 september 2009