Clarence Crafoord och Gunnar Strömmer skriver idag på SvD brännpunkt om hur FRA-lagen bryter mot Europakonventionen på nio av tio punkter.

Å ena sidan är det bra att det kommer fram hur tokig lagen är, men jag ser dock inte det problematiska i att  "Debatten är yvig och rymmer åsikter från att FRA-lagen i princip är bra som den är till att all signalspaning borde förbjudas."

Tvärtom skulle jag vilja säga att den är vital, spännande och intelligent. Hade det inte varit för den massiva kritik som yvat och stormat hade dessa två jurister inte haft något att skriva om från första början.

Jag tycker inte att FRA-lagen bör "ordnas". Den bör rivas upp och grundfrågan om signalspaning, övervakning och civil liberties bör föras på bred front och under lång tid innnan vi börja snacka kablar. För lagar är bara lagar. De är Statsapparaternas molära överkodningar som reglerar de faktiska agencement som sedan kommer sätta villkoren för vår framtida korrespondens och kommunikation. Dess materialiteter är kablar och superdatorer och dess praktik är byte av information med främmande makt, korsreferenser mellan myndigheter och utförsäljning i FRA-butiken.

För att vi ska få en bra lag räcker det alltså inte med att harmonisera den med Europakonventionen. Det krävs en demokratisk förankring där vi (ni vet befolkningen, folket, whatever you wanna call it) får bestämma vad som ska hända med våra IP-paket.

Skriven av admin den 26 augusti 2008