{.alignnone width="500" height="367"}

Betaltankesmedjan Nepotismia trollar lossom att teleoperatörer och innehållsleverantörer kanske bör smälta samman i framtiden för att kunna tjäna pengar genom att prioritera trafik i nätverken. Tanken är att antimarknaden är högsta stadiet i spotify-kapitalismen, och sådana framgångssagor som Apple (kontroll av hårdvara-tjänst), Google (tjänstekonglomerat) och Voddler (kontroll genom streamingmytspolitik) ska skapa underverk för pengatjänandet, nu när musikundret tankats ned och raderats från hårddiskarna.

Per Strömbäck är nog inte allvarlig, men väntar på bloggväggarna och debatten. I höstas drev Telecomix/Werebuild/Juliagruppen denna fråga mycket intensivt, även om begrepp som nätneutralitet, walled gardens, traffic shaping etc. inte fick det genomslag som man kanske hade förväntat sig. Därför är det bra att det finns någon som driver linjen som i sin förlängning sabbar internet. Det är inte Netopia som är de farliga drakarna. Nej, det är 3D-dinosaurierna, som om några år kommer att träda in i TCP/IP-näten och kräva (annars blir de kränkta) trafikprioritering för att leverera 3D-TV till "konsumenterna". Det sämsta scenariot är då att vi får kabel-TV-internet, där nät och tjänst knyts samman och konkurrens motverkas. Det bästa scenariot är att vi får snabbare internet, tillfälliga "portaler" som snabbt går i konkurrens, men kvar återstår en bra infrastruktur (detta är "marknaden-löser-allt-argumentet").

När Telia ville prioritera Spotify backade de snabbt. När Voddler fuskade med öppna licenser så hoppade de över till flash (bye bye iPad). Internet har förhoppningsvis en opinionsbildande effekt och vi kan åter föra diskussionen om hur vår gemensamma och viktiga infrastruktur ska se ut i framtiden. Bara vi ser till att det inte blir en smygspotifiering, utan tar frågorna på allvar.

Och så kan vi trolla ibland också, det är uppfriskande... lulz.

Skriven av admin den 15 juni 2010