Varför blev internet till? Var det på grund av att kapitalet kallade på tekniken? För att kärnvapen hotade? Eller skapades detfor the lulz?

Problemet jag är ute efter är givetvis i den linjära historiesynen som allt som oftast vill utmåla en person, en drivkraft eller en historisk tillfällighet som the prime mover in history. Nu jobbar vi ju inte så.

Det är till och med så att vi beroende på var vi börjar kan datera internet till flera olika datum. Börjar "nätet" 1962, 1969, 1982 eller 1999? Eller börjar nätet på alla dessa datum, och formerar därmed platåer?

Låt oss  kartlägga några av de vanligaste förklaringsmodellerna. Låt mig tillägga att detta är work-in-progress på en söndag, kommentera och fyll på please! (historiska platåer befinner sig i den fjärde parameterrymden och går därmed mot oändligheten).

Platå 1 - 1962 - Kärvapensteorin

Denna teori avfärdas av Wikipedias näthistoria som en urban legend. Det är dock den äldsta platån och befinner sig i viss mån på ett teoretiskt plan. Jag har tidigare skrivit om Paul Baran och RAND Corporation, och eftersom vi här har att göra med kontroversiell och potentiellt mörk historia, är det ganska uppenbart att den ibland förnekas.

Redan 1962 skriver ju Paul Baran artikeln On Distributed Communications Networks på uppdrag av RAND Corporation och US Air Force. RAND levde på de stora klumpsummorna som tilldelades företaget varje år av flygvapnet och levde på så sätt utanför de konventionella ekonomierna. Femtiotalet präglades av en tilltagande paranoia för att ett kärnvapenkrig skulle bryta ut och en viktig komponent i att förhindra det låg i att korrekt kommunikation kunde nå fram mellan president, generaler och missilanläggningar. Om en kanal bröts skulle det inte längre gå att kontrollera varje del i vapenarsenalen, något som kunde få katastrofala följder.

Baran föreslår därmed teorin om de distribuerade nätverken. Genom att matematiskt räkna ut vilken typ av infrastruktur som överlevde det största antalet missilsalvor argumenterade han att det som senare kommer att kallas för paketswitchning är den mest optimala lösningen. (se även enintervjumed Baran.)

Barans artikel är utan tvekan ett militärindustriellt beställningsjobb där kärnvapenattacken till och med är en del av kalkylerna. Låt oss citera (med skärmdumpsbilder för att få fram maskinskriften):

Picture
18{.aligncenter .size-medium .wp-image-1170 width="395" height="297"}Men, att hävda att detta var historiens början är ju att överdriva. Baran's teori om paketswitchning realiserades inte av hans team. Antimarknaden AT&T fattade inte hur man skulle paketswitcha i deras telefonnät. Dock är de grundläggande protokollen som vi idag använder oss av i samma linje som Baran's innovation, en innovation som till och med inte patenterades utan genast föll i public domain. Ur en intervju:

We chose not to classify this work and also chose not to patent the work. We felt that it properly belonged in the public domain. Not only would the US be safer with a survivable command and control system, the US would be even safer if the USSR also had a survivable command and control system as well! (26)

Detta till trots så utvecklade Sovjet aldrig paketswitchning (så här tidigt). Ben Peters argumenterar (i ett draft) att detta hade att göra med att de sovjetiska ingenjörerna tänkte hierarkisk decentralisering, alltså en form av cybernetik.

Platå 2 - 1969 - ARPANET-teorin

Den 29:e oktober 1969 sändes det första paketswitchade meddelandet mellan två datorer i ett projekt som kallades ARPANET. Detta skulle kunna vara en annan utgångspunkt för näthistorien eftersom den tar sin utgångspunkt i ett faktiskt fungerande system. De som argumenterar mot kärnvapensteorin brukar börja här istället för på det tidiga sextiotalet. Johna Till Johnson argumenterar:

Most importantly, the design reflects not a top-down government-driven solution to a specific problem (resilient communications) but a bottom-up, government-supported solution to a more general problem: how to enable effective and economical sharing of computational resources. (länk)

Man skulle här kunna säga att nätet växte fram som ett system för att spara på ändliga beräknings- bandbreddskapaciteter i datorsystemen. Ur The Unix and Internet Fundamentals HOWTO:

There's an urban legend that the Internet was designed to survive nuclear war. This is not true, but the Internet's design is extremely good at getting reliable performance out of flaky hardware in an uncertain world. This is directly due to the fact that its intelligence is distributed through thousands of routers rather than concentrated in a few massive and vulnerable switches (like the phone network). This means that failures tend to be well localized and the network can route around them. (länk)

Platå 3 - 1982 - TCP/IP-teorin om internet

I början av 1980-talet rullades TCP/IP-protokollet ut. Datatrafik kunde redan skickas globalt, men med detta protokoll kunde även mindre nätverk anslutas till  andra nät med en gemensam standard. Trafik kunde färdas mellan nät och ur detta teknologiska sammansättande lades grunden för det vi idag kallar internet i dess etymologiska bemärkelse - inter-net - mellan nät.

Denna teknologiska utrullning sponsrades mer eller mindre exklusivt av DARPA, vilket åter för oss till det militärindustriella komplexet. Det kopplade dock samman USA med Europa och Asien, och tillät därmed en standardiserad kommunikation mellan alla de kontinentala näten. 

Platå 4 - 1999 - Det användargenererade nätet

Det ljusskygga IRC-klustret Tapirbyrån står bakom sajten 1999-2009 där de argumenterar för ett historiskt veck i slutet av nittiotalet, som i viss mån skulle komma att göra ett avsteg från den militärindustriella amerikanska dominansen. De skriver:

Fri mjukvara etablerades som modellen för någonting större i böcker som The Cluetrain Manifesto och The Cathedral and the Bazaar, samt genom tilldelandet av ett pris till operativsystemet Linux vid konstfestivalen Ars Electronica. Faktiskt så var 1999 det även det år då RSS-tekniken, som lade grunden för vad som senare skulle kallas “web 2.0″, först utvecklades.

1999 verkar det som att orsaken till internet skulle vara i huvudsak hyperkapitalism, bazaarinnovationer och det generella kaos som uppträder då tröskeleffekten av att flera miljoner sammankopplade användare börjar skicka data mellanvarandra gör att internet blir ett liv.

Vilka fler platåer finns det? Har vi sprängt några viktiga barriärer 2009. Eller fanns internet före elektriciteten? Fyll på i kommentarerna!

Klart är ändå att det skulle te sig ganska olyckligt att tänka sig kapitalet eller kärnvapnen som orsaker till nätet. En sådan dialektik, och ambitionen att förklara något med en enhetlig syntes, kräver att man i det långa loppet inte längre ser kablarna för alla ord som är i vägen.

  • *
Skriven av admin den 08 november 2009