Om redan en vecka kommer Juliagruppen och Werebuild att presentera tankar om öppenhet i ett  seminarium om öppna nätarrangerat av Näringsdepartementet, där även Post- och Telestyrelsen kommer att deltaga. Detta är ett värdefullt tillfälle för er som vill bidra till Werebuilds öppenhetsutredning. Några andra datum där jag själv kommer att medverka (kan tyvärr inte komma till seminariet) är:

  • På internetdagarna den 3 November diskuterar jag Telekompaketet med  bland annat Gunnar Hökmark (moderat MEP), Kristian Viidas (Näringsdepartementet) och Niclas Palmstierna (Tele2).
  • FSCONS den 15 November föreläser jag med titeln Citizen’s Agenda: Net Neutrality, Surveillance and how to Re-build Politics. Dagen innan kommer även Juliagruppen att arrangera ett Nätvarosamtal om hur man kan bygga verktyg för att kontrollera nätneutralitet. Mer information om detta senare.

Se även hela kalendariet hos juliagruppen.se

Hoppas vi syns på något av tillfällena!

Skriven av admin den 19 oktober 2009