Hösten har börjat och det är dags att återgå till den filosofiska fromheten. Så jag kastar ur mig lite referenser.

Jag skriver bland annat ett kapitel i boken The Mutual Construction of Statistics and Society om förändringen i de svenska samhällsvetenskaperna under efterkrigstiden. Kapitlet gör flera teoretiska poänger gällande användningen av vetenskaplig kunskap i de moderna samhällena, samt förhållandet mellan kvantifiering och statsapparaters territorialiteter. Det jag skriver här är en slags teaser till min avhandling som (om substansen vill) bör vara klar om ett år.

Hela boken är väldigt intressant, och jag ämnar återkomma till den här på bloggen. Tyvärr är den svindyr, så för den speciellt intresserade rekommenderar jag kopieringsmaskinen eller att man säger åt sitt lokala bibliotek att köpa in den.

Igår var jag och lyssnade på Mats Rosengrens föredrag om filosofen Ernst Cassirer, som åtnjuter en speciell plats i Göteborgs hjärta, då han höll mytomspunna föreläsningar om Kant under kriget just på Göteborgs universitet.

Mats har tagit Cassirer vid hornen och gör i boken De symboliska formernas praktiker en omläsning av hans centrala begrepp, bland annat Symbolische Prägnanz som kopplas till Derridas bricolage. En ännu mera intressant koppling sker till biologen Jakob von Uexkülls tankar om hur organismer skapar sin egen värld.

Dessutom finns en lång referens till min text Robotar och Krig angående förhållandet människa, teknik och subjektivering, samt till min och Kalles text om smittor, som även dyker upp i Martin Löwdin Hanssons magisteruppsats i retorik.

Spekulativ hypotes: Kanske är det så att den göteborgska kommunismen är en liberalism, och att Cassirer är den gemensamma nämnaren.

Skriven av admin den 07 september 2010