Jag har tidigare skrivit om varför hackerspaces är mycket viktiga ur ett demokratisk och civilsociologiskt perspektiv. Exempelvis deltog jag i Malmöbaserade Forskningsavdelningens hackermöte i somras, som inte bara bjöd på en rad intressanta workshops och föreläsningar, utan som även var en av få konferenser som var helt gratis, vilket säkert gjorde att en och annan med stram budget inte blev utesluten på grund av pris.

Bara ur denna enskilda händelse på Forskningsavdelningen har resulterat i en mängd bra händelser. Människor med olika bakgrund men med liknande intressen fann en kontaktyta, nya projekt föddes och inspirationen har lett till långt framskridna planer på att starta upp ett hackerspace i Göteborg. Många från mötet började även hänga i #telekompaketet och deltar därmed i viktiga politiska processer på en rad olika sätt.

Teknik och tekniska system behöver dessa typer av kunskapsprocesser för att kunna komma oss alla till bra användning. Våra liv är oundvikligen beroende av teknik, och med bra teknik kan man göra fantastiska saker. Det är just därför man måste öppna lådan och förstå vad som gömmer sig inuti kretsar, kod och sladdhärvor. Hackerspaces bidrar till kunskapssamhället, även om dessa kunskaper inte gör sig i universitetens läroplaner. De är kunskaper som tar plats, alltså -spaces.

Just nu pågår en stödkampanj för Abbenay Hackerspace i Stockholm (länk till deras hemsida), som hotas att kastas ut av sina hyresvärdar, med polisuppbåd som följd. Det finns även en facebookgrupp som man kan gå med i.

Fastigheten ägs av Heidelberg Cement Group. Man kan fråga sig varför dessa inte vill ha en kunskapsresurs av rang på sina områden? Varför inte joina istället och börja hacka!

Update: Also hackerspaces.org have a post about the case.

Skriven av admin den 29 september 2009