bild-92{.aligncenter .size-medium .wp-image-920 width="300" height="225"}

Den senaste tidens våldsamma demonstrationer i Iran har lett till en genomgripande nätcensur. Supersnabba medier är inte alltid särskilt uppskattade av regimer som är instabila eller inte klarar av att frågor lyfts upp och diskuteras fritt. Därför vill jag tipsa om en text jag har skrivit iboken "Motstånd" som är publicerad som ett slags samarbete mellan medlemmar i Resistance Studies Network, ett nätverk som visserligen är globalt, men har en speciell klusterintensitet här i Göteborg. Det är den första boken i Sverige som enbart kretsar kring motstånd som fenomen, och en rad bekanta författare bidrar med texter (bland annat Stellan Vinthagen, Mona Lilja, Mathias Gardell, Jörgen Johansen, Amanda Peralta, Fanny Ambjörnsson, Anna Johansson, Mikael Azar, Michael Baaz, Otto von Busch och Karl Palmås).

Texterna handlar om allt från att hacka ekonomin, juridik som motstånd, Frantz Fanon, genus, hårdvarutweaking, queer, och väpnat motstånd. Med andra ord en mycket läsvärd bok för den som är intresserad av att få ett smörgåsbord kring fenomenet, som ändå är tight redigerat för att ge en slags helhetsbild över motståndsbegreppet, och kanske bäst förstås i plural snarare än singular. Motstånd är alltid ett kontexutaliserat fenomen som uppträder oerhört mångtydigt.

Mitt bidrag handlar om Internet. Jag ger mig på den svåra uppgiften att jämföra internetövervakning och censur i vad vi brukar kalla för "diktaturer" och "liberala demokratier" (utkast här, citera ej). Jag tror att detta tema bör angripas på ett mycket djupare sätt än vad som ofta ligger och flyter i nätpolitikens guldfiskminnen. Därför har jag i ljuset av den panspektriska forskningen försökt mig på att relatera konkreta teknologier och sociala diagram. Det case som behandlas är internetövervakningen i Burma och Storbritannien, men troligtvis går delar av resonemangen att överföra på Iran. Kombinationen av våldsamma nedslag mot oppositionella och mer eller mindre totala blockader av kommunikationsteknologier är ett mönster som upprepar sig.

Således. Det är just i dessa fall som man ser hur internet är något som vi måste vara rädda om, något som har direkta konsekvenser för demokrati och det vi ofta så abstrakt tänker oss som mänskliga rättigheter. Man kan liksom inte fuska med internet, det är viktigare än så.

Skriven av admin den 15 juni 2009