S och MP lägger motion om att lagen ska rivas upp, göras om och göras rätt (Copyleft Piratpartiet):

Enligt s och mp innebär FRA-lagen ett avsteg, utan historisk jämförelse, från den grundlagsfästa principen om rätten till fri kommunikation utan statlig insyn. (DN)

Jag förstår nu att situationen är jobbig för de personer inom alliansen som egentligen vill göra om lagen. Just nu är den skadeskjuten men lika farlig. Att motionen kommer från oppositionen gör inte partipiskan mindre jävlig. "Ska det vara du som sänker regeringen?", "Är det du som sviker nu?", eller "Okej, du gör så... ja, ja...". Jag har, som tur är, ingen insikt i hur partipiskornas mikrofascism funkar. Kanske kan jag föreställa mig det. Grupptryck finns ju i många situationer som man har överlevt och till och med blivit klokare av.

Låt mig ge en annan bild. Genom att fälla lagen så kommer en framtida liberal debatt att kunna näras. De fria individerna, som av naturen givits integritet och äganderätt, fritt företagande och privat sfär, kommer att kunna träda in i offentligheten och våra politiska beslut kommer att fattas på rationell grund (det liberala argumentet).

Eller...

Jeremy Bentham, en av liberalismens och utilitarismens fäder, kommer att hoppa av lycka. Äntligen får vi tid och ro att väga statskontraktets intrång på grund av livsfarliga terroristfaror mot den lycka det innebär att kunna kommunicera fritt. (det biopolitiska argumentet)

Eller...

Tack vare att vi sade nej till FRA så är vi mera neutrala. Sverige kan nu återigen bygga upp en nationell armé som har tradition och stolthet och inte smyger främmande imperiers ärenden. (det nationella argumentet).

Eller...

Tack vare att vi avskaffade en stor del av den offentliga sektorn och sänkte skatterna har vi äntligen en robust och fri marknad som kan lyda sina egna lagar så att vi inte får en sovjetstat á la USA. Marknaden ska vara fri och inte slösas bort på sosseinspirerade myndigheter. (det nyliberala argumentet).

Eller...

Bakom det globala utbytet av information står en dold kraft vars medlemmar är hemliga. De möts en gång om året och planerar utifrån given information vilka länder som ska invaderas för att sittande regeringar ska kunna kvarstå och jordens resurser ska kunna koncentreras kring en elit som bara utgör ett fåtal procent av jordens befolkning. (det konspiratoriska argumentet, vars sista tretton ord dock är sanna).

Inte ens dessa tokargument legitimerar FRA. Vote NO!

Skriven av admin den 06 oktober 2008