Det mycket tragiska mordet i Kauhajoki har lett till en medieteknologisk reflektion som stundtals är produktiv och i vissa fall är beskyllande och kontraproduktiv. I förenklande medier tänker man ganska lätt i de gamla vanliga banorna om att en syndabock ska utses. För nån vecka sedan drabbade detta Pirate Bay, men som tur varfördjupades diskussionen avsevärt. Hur blir det då i det Finländska fallet? Jag tror att vi kan lära oss mycket från Karls teori om smittor som intensifikatorer av tankefigurer, som i undantagsfall kan ha suicidala konsekvenser.

Men först en presentation av det konventionella containertänkandet som vi har plågats av (åtminstone) sedan Motorsågsmannen förbjöds på VHS:

Martin Grann i SvD:

Jag tror att Internet har utomordentligt stor betydelse i sammanhanget. Internetkulturen är mycket utbredd bland yngre generationer på ett sätt som lätt kan underskattas av samhällets beslutsfattare (som ofta tillhör en äldre generation). Det är förstås ingen lösning att "stänga ned Internet". Vi måste hitta ett förhållningssätt och andra angreppsvinklar, nya sätt att möta helt nya problem.

Vad är en 'Internetkultur'? Kan verkligen datorer som kopplas samman ge upphov till dramatiska beteendeförändringar där våld är den springande punkten? Nej, knappast. Internet innebär många kvalitativa förändringar för hur innehåll kan distribueras, men att det skulle innebära så pass fundamentala påverkansfaktorer att man skulle kunna härleda massmord från youtubesurfande är minst sagt långsökt.

En bättre förklaringsmodell är den som inte tänker medieteknologi, utan snarare mediestrategi. Sven Å Christianson i DN:

- Exponeringen i medierna blir den ultimata bekräftelsen för de här personerna. Då blir de någon, de blir världskändisar, oförglömliga, de går till historien. Det finns en oerhörd effekt i denna uppmärksamhet som man som gärningsman söker och självklart är det också andra som ser det här, säger han till DN.se.

Men inte heller detta håller riktigt. Det är snarare intressant som en analys av hyenajournalistiken som präglar kvällspressen. En kvalitativ skillnad är att dessa verkar ha fått större delen av sina bilder från youtube och gjort gärningsmannen till en kändis i en hel världsdel. Gratis användargenererat material som säljer lösnummer... it rings a bell.

Men inte heller detta håller. Fifteen minutes of famei all ära, men det är återigen långsökt när det gäller suicidala massmord. Jag tror att det finns mera komplexa förklaringar (dessa gillas dock inte av medier).

Vapen, disciplinära samhällsformer, polisiära metoder, och mikrosociala processer (ex. mobbing, utfrysning, konkurrens) formerar institutionella processer vars kraft ej är att underskatta (trots att många tror på en genommedialiserad postmodernitet styrd av diskurser). Om det är något maskiniskt fylum som ska förbjudas är det de krutbaserade projektilvapnen. Det finns en perversliberal tanke i vissa länder om att man har rätt att äga vapen för att försvara sig. Denna väg har vi inte valt i Europa och många andra länder utan istället att staten och polisen ska få ha våldsmonopolet, även om vi i Sverige har fett med vapen bland folket. Detta monopol sköter de föga bra när det kommer till vapenexport och krig. Men det är inte riktigt fallet här.

Jag ser mycket tydligt hur vi bör ha fria kommunikationskanaler, men jag har mycket liten förståelse för att vapen ska vara en mänsklig rättighet.

Uppdatering: Copyriot om varför upphovsrätten blir bisarr i fall som dessa.

Skriven av admin den 24 september 2008