whole
community{.alignnone .wp-image-3057 .size-full width="300" height="300"}Ship to Gaza Network

Jag har funderat lite vidare på det där med aktörsnätverk och monader och kände att det var på sin plats att testa några fler empiriska ingångar. Medelst ett pseudonymt spionkonto på Facebook började jag samla data.

\\

I samtidslaveriets tyckonomi skapas det hela tiden ett överflöd av "åsikter" i sociala medier. Dessa är för det mesta ganska ointressanta på en innehållsnivå. Vad man kanske däremot inte tänker på är att varje litet klick på aggressiva/invasiva nättjänster som Facebook kommer att lagras, sorteras och användas för att zooma in på monadiska mönster som eventuellt går att omsätta till konsumtionsbeteende och annat matnyttigt. Det är inte konstigt att Facebook och Mastercard samkör sina datamängder. Ibland kallar vi detta för nätets kontrarevolution.

\\

Med hjälp av Gephi och NodeXL började jag skrapa ned Ship to Gaza Swedens facebooksida för att visualisera vad som gjordes där. Det går med vilken facebooksida som helst, det är mest att det är lite roligt att visualisera en "aktivistsida" så att man kan betrakta eventuella känslor av paranoia på ett intressant sätt.

Jag tog bara ned data för en månad som ett litet test, men det blir ändå väldigt många relationer i databasen. Zoomar man in i mitten hittar man den mest centrala noden, som föga förvånande utgörs av administratören för sidan.

{.alignnone width="886" height="648"}

Om man öppnar upp hela denna monad som på bilden bara är förkortad till "Ship..." (jag förkortar varje nod så att det inte står fulla namn i datamängden, lite "integritet" kan ju vara lämpligt), får man följande händelse:

Ship to Gaza-Sweden: Anonym Anonymsson, har du någonsin belägg för vad du skriver? Vad är det för antisemitiska satirer du pratar om? Vilka medlemmar har uttryckt sig antisemitisk? Ship to Gaza har aldrig, och kommer aldrig uttrycka sitt stöd för Hamas eller någon annan palestinsk fraktion. Vi är politiskt oberoende!

Detta kallar vi under normala omständigheter för en "debatt". Dessa "debatter" liknar kvällstidningarnas "klick-monster" eller den pressens fåraktiga försvarstal när man som ursäkt för att ha publicerat något rasistiskt eller sexistiskt "bara ville väcka debatt". Att väcka debatt leder till klick som leder till cash. Denna centralaste nod i nätverket får massor av klick, likes och kommentarer, och datorns algoritmer använder dessa för att beräkna centralitet (i just detta fall).

Men, det är kanske inte primärt för att analysera klickmonster som man utför sociala nätverksanalyser. Istället vill man kanske kartlägga olika "sub-communites", eller "delgemenskaper" i en större gemenskap. Håll i minnet: helheten är alltid mindre än delarna. Vi zommar in:

{.alignnone width="713" height="688"}

I hela datamängden räknade Gephi ut (matematiskt) att det fanns 30 undergemenskaper. Här har jag zoomat in i en grönfärgad sådan. De bildar en tillfällig gemenskap genom att de "likear" varandra eller kommenterar i en tråd. I materialet hittar man även mera aktiva noder, som ofta länkar samman gemenskaper och fungerar som bryggor mellan dem. Ur ett monadperspektiv är det inte så intressant vad du säger, utan snarare "vem du säger". Det är på så sätt som delen är invikt i helheten och vice versa.

Skriven av admin den 08 november 2014