1900/2000 (mediearkeologi). I slutet av nittonhundratalet drabbades den globala kulturen av Xerox-paradigmet. Den välkända fotokopiatorn och dess besläktade medier (pappret, tryckpressen, skriften) tog plats i en ny abstrakt maskin - Internets. Våra "skrivbord", "mappar" och vårt "klipp och klistrande" flyttade från gammelmediernas analoga Welt till den digitala Umwelt. Samma utveckling drabbade telefonen i millennieskiftets konvergenshets. Den analoga telefonen blev en IP-telefon. Vi empiriska filosofer har ett tekniskt begrepp för detta; universell modulation. Men som empirisk filosof är begrepp bara verktyg, och vi måste med jämna mellanrum ge oss in in världens sociala multiplicitet, right?

Föreliggande studie ställer frågan: Hur låter Xeroxparadigmet och den nya konvergerade IP-telefonin egentligen? Jag har gjort en låt: "Cisco We Began to Love" (.mp3). Ljuden är hämtade från en Canonkopiator och en Ciscotelefon. Telefonen har en bank av polyfoniska ringsingnaler som låter intressant... kanske blir jag stämd för att jag samplar. Kopiatorn bör dock inte vara några problem.

Dessa är garanterat standardljud på många arbetsplatser, och är således en del av det bakgrundsljud som konstant omger oss. Att medier låter är kanske ingen nyhet, men för att vi ska inse att de låter kan man göra så kallad musik av dem. Dessutom råkade jag ha med bandspelaren på en fest, och på fester brukar folk spontant börja sjunga. Så jag fick med några korta refränger för att värma upp ljudbilden en aning. And the party... was great!

Skriven av admin den 25 februari 2008