Idag har jag grävt i Expressens rapportering två veckor innan valet 1985. Detta medelst analog mikrofilmsläsare som man inte kan "skriva ut" på utan enda chansen att citera är via anteckningsboken. Bilden ovan föreställer ett misslyckat försök att "fota av" den projicerade bilden.

Expressen är intressant eftersom de samarbetar nära med Sifo, och följer valrörelsen med minutiös opinionsjournalistik. De publicerar dagligen siffror som förutsäger valresultatet, och journalisten Erik Månsson kommenterar noga. Bilden ovan föreställer Hans Zetterberg, som var Sifo-chef på den tiden.

Utan att gå in på opinionsjournalistikens brister och förtjänster kan man preliminärt ändå konstatera att själva undersökningarna hade en framskjuten roll i valrörelsen 1985. Det hela kan skisseras med två suddiga bilder på Palme och Westerberg som håller data i sådana där fina matrisutskriva pappersrullar.

Egentligen är inte opinionsjournalistiken ett primärt område i det avhandlingskapitel jag skriver om just nu. Det handlar mer om den kontrovers som utbryter efter valet, eftersom Sifos siffror då ifrågasätts av universitetsforskare och debattörer. Så, till denna fråga ber jag att få återkomma.

Skriven av admin den 05 april 2011