Kurdo Baksi skriver i tidningen Journalisten att det var medborgarjournalistik som fällde Mehmet Kaplan. Det tycks finnas vissa indikationer som pekar i den riktningen.

Men hypotesen kan även testas empiriskt. Jag har skrapat allt som sagts på facebookgrupperna "Vi som vill att Mehmet Kaplan ska avgå" (ca. 80 poster med tusentals kommentarer, som Baksi hänvisar till) och "Vi som vill att Åsa Romson ska avgå" (Mer än 800 poster, som också den skapades i oktober 2014 (slump?)). Dessutom har jag samlat så många tweets som det bara går som nämner Kaplan och Romson (här är totalurval svårare att lyckas med pga. API-begränsningar).

Utöver dessa fyra datamängder är flashback en viktig plattform för medborgarjournalistiska drev. Det får bli ett helgpyssel att skrapa ned den datamängden.

Grejen är att jag inte hinner analysera detta själv. Men om någon har en student i exempelvis MKV eller Statskunskap (eller liknande) eller själv har idéer om hur man skulle kunna pröva tesen om medborgarjournalistik i relation till konventionell journalistik, med fokus på återmedieringar och drevets smittor - hör av er så delar jag data.

Skriven av admin den 22 april 2016