[kopiera detta meddelande fritt]

Den 30 augusti arrangeras ett mänskligt Internet i Göteborg. I ett framtida scenario kommer Försvarets Radioanstalt kopiera all information som går i våra kablar och därmed blir det nästan omöjligt att skydda vissa fundamentala medborgerliga rättigheter, exempelvis meddelarskyddet, rätten till ett privatliv samt brevhemligheten. Men bara nästan.

Eftersom allianspolitikerna inte verkar vilja lyssna på folks protester skall därför Internets abstrakta logik överföras till mediet människor. Logiken kallas för packet-switching och innebär ungefär att ett meddelande kan ta olika vägar beroende på framkomlighet för att nå sin destination.

Det mänskliga Internet står inte i motsats till vår kamp att övertyga politikerna att de har röstat igenom en galen lag. Det är istället ett experiment och en analys av hur vi kan klara oss i ett framtida kontrollsamhälle.

Alla som är intresserade att deltaga samlas i parken vid Näckrosdammen (för undvikande av kameror) och tar med sig ett brev som innehåller något som man inte vill att FRA skall lyssna på i framtiden, som stoppas i ett kuvert som adresseras till:

Jonathan Falck

Göteborgsposten

Polhemsplatsen 5

Göteborg

Därefter letar var och en upp en människa på stan som ser ut att vara på väg i rätt rikning och överlämnar brevet med instruktion om att denne skall göra det samma med nästa person i kedjan. På så sätt kommer brevet förhoppningsvis att nå GP:s redaktion utan att avsändaren avslöjas eller kan spåras.

Rent tekniskt liknar därmed kommunikationen ett proxynätverk, exempelvis TOR. Om man dessutom krypterar brevet manuellt kommer det att med hög säkerhet landa hos redaktionen med meddelararskydd intakt.

Händelsen sker under stort allvar. Den dagen då FRAs superdator letar runt i vår trafik är vi tvungna att använda oss av liknande lösningar för att säkra de rättigheter som nu har kränkts.

Gå med i eventets Facebook-grupp för mera information.

Fotnot: FRAktivism är ett intressant begrepp som snappades upp på Copyriot. Även Mothugg inspirerar till FRAktivism, samt Dr. Palmås artikel i RSMag.org.

Skriven av admin den 06 juli 2008