{.aligncenter width="225" height="168"}

Ett underskattat ämne inom naturfilosofin återfinns i det marina livet. Låt mig därför säga några ord om maneterna och deras sätt att vara i världen.

Maneter består till cirka 90% av vatten och tio procent slem. En intressant sorts maneter är Aurelia:

A group of jellyfish is sometimes called a bloom or a swarm. Using "bloom" implies that larger numbers than usual are present. Using "swarm" implies some kind of active ability to stay together, which a few species like Aurelia, the moon jelly, demonstrate.

Aurelian har alltså förmågan att svärma. Låt oss koppla över till vad Kalle har att säga om svärmeri i relation till nätpolitik:

Det svärmiska kommer in främst i bilden när
a) man slås av det vackra i immanensen och tillblivelserna, och
b) man ser hur vår samexistens med natur och teknologi - hur hastighetens och massans logiker - skapar nya kapaciteter för handling.

Visst är mantetsvärmar vackra, previs som nätsvärmar! Vidare är maneter fullkomligt utelämnade till strömmar för att ta sig vidare, de samexisterar alltså med vindar och temperaturer, med solen och med månen. Hastigheter och massor skapar kapaciteter, och därmed grunderna för deras existens. En annan intressant manet är den portugisiske örlogsmannen:

In fact, a Portuguese Man O' War is not a single animal, but rather a siphonophore – a colony of four kinds of minute, highly modified individuals, which are specialized polyps and medusoids.

Maneter kan alltså vara sifonoforiska, där flera heterogena organismer formerar en större organism. Varje del är fullkomligt beroende av de andra och örlogsmannens kraft att ihärdiga i världen bygger på samexistens. De fyra organismerna har bildat en stat, i Spinozistisk bemärkelse. Nätpolitiken är i allra högsta grad sifonoforisk. Det behövs allt från folk som kan programmera konstiga kodspråk och fixa hårdvara och servrar, till obskyra filosofer som kan tänka klart eller grumligt i tider av hastigheter. Samexistensen är ett måste, och det är alltid ett rationellt beslut tills klustret blir anafylaktiskt.

{.aligncenter width="225" height="309"}

Skriven av admin den 01 juli 2009