ecohap{.alignnone .wp-image-3021 .size-large width="474" height="355"}

Jag jobbar mig just nu igenom en trave med böcker som handlar om relationen lycka/ekonomi. Givetvis snubblar jag genast över intressanta citat. De schweiziska forskarna Frey och Stutzer skriver i boken Happiness and Economics:

Japan is probably the country with the most spectacular growth in income since World War II. between 1958 and 1991, its per capita income rose sixfold. Nevertheless, the Japanese people report a satisfaction with life that remains largely unchanged over this period. This surprising result needs explanation. (p. 8)[ref]Frey, Bruno S. & Stutzer, Alois (2002) Happiness and Economics – How the Economy and Institutions Affect Well-Being, Princeton: Princeton University Press. [/ref]

Detta illustreras med följande figur:

Skärmavbild 2014-10-14 kl.
14.31.15{.alignnone .size-full .wp-image-3022 width="447" height="319"}

Att BNP ökar utan att lyckan[ref]För Frey och Stutzer är "happiness", "subjective well-being" och "life satisfaction" synonyma, se sid. 3[/ref] gör det är ett typiskt dilemma som öppnar upp för ett sökande efter andra variabler. Frey och Stutzer, som jag skrivit om tidigare, anser sig vara de första att skriva en hel bok om kopplingen ekonomi/lycka:

This book reports the state of happiness research from the point of view of economics. To our knowledge, this is the first book establising the link between happiness and economics. We discuss how the concepts of utility and happiness are related and show how micro- and macroeconomic conditions in the form of income, unemployment and inflation affect happiness. (vii)

... vi får väl se om det håller efter en grundlig genomsökning av fältet.

Skriven av admin den 14 oktober 2014