Lycka och kris

Eftersom jag har skrivit några rader om lycka ser jag att Russian Public Opinion Center har kommit med färska siffror som mäter tillfredställelse med livet (ett av flera "lyckomått"). I tabellen nedan (klicka för större) visar den gråa linjen tillfredställelse med livet, den gröna visar hur responenterna uppskattar om de kommer att leva bättre eller sämre i framtiden (ett år fram i tiden) och den gula linjen visar hur responenterna skattar den egna (hushålls)ekonomin:

Washington Times rapporterar om detta i anslutning till Ukrainakrisen. Men den mest signifikanta krisen utspelar ju sig med all tydlighet 2008. Observera att samtliga mått i denna figur är helt subjektiva, och att nivån enbart för tillfredställelse med livet är lika låg 07 och 11 som 08.