Eftersom jag har skrivit några rader om lycka ser jag att Russian Public Opinion Center har kommit med färska siffror som mäter tillfredställelse med livet (ett av flera "lyckomått"). I tabellen nedan (klicka för större) visar den gråa linjen tillfredställelse med livet, den gröna visar hur responenterna uppskattar om de kommer att leva bättre eller sämre i framtiden (ett år fram i tiden) och den gula linjen visar hur responenterna skattar den egna (hushålls)ekonomin:

Washington Times rapporterar om detta i anslutning till Ukrainakrisen. Men den mest signifikanta krisen utspelar ju sig med all tydlighet 2008. Observera att samtliga mått i denna figur är helt subjektiva, och att nivån enbart för tillfredställelse med livet är lika låg 07 och 11 som 08.

Skriven av admin den 04 maj 2014