{.aligncenter width="318" height="221"}

Den ”lulzologiska” forskningen går som sagt vidare och genererar många intressanta diskussioner. Några generella betraktelser över vad som framkommit kan kan summeras. Teserna är i högsta grad tentativa, så jag ser fram emot diskussion:

1. Doing it for the lulz står i opposition med Serious business på en fundamental nivå som har karaktären av en ”livsform”.

Distinktionen skall förstås deskriptivt, snarare än normativt. Varje utsaga om vilket sätt är rätt eller fel att vara på kommer med nödvändighet att innebära serious business, vilket skulle bryta symmetrin. Distinktionen tillåter oss att fråga hur något blir till, och i vilken utsträckning lulz påverkar större helheter.

2. Trollandet är ett speciellt modus av både lulz och serious business, och ur dessa faller ett antal typer av troll, varav de huvudsakliga utgörs av lulztrollet och sorgetrollet.

Dessa kan i sin tur delas in i mindre och mera detaljerade klasser och kategorier. Även om sorgetrollen kan resonera med varandra (som i ljudresonanser) opererar de för det mesta ensamma, även om konspirationsteoretiker och anhängare till politiska partier eller föreningar gärna klumpar ihop sig. Lulztrollen kan även de agera ensamma, men de slätar endast ut rum om de konspirerar (som i latinets con spirare - ”andas tillsammans”).

3. Både lulztroll och sorgetroll kan i varierande grad använda sig av nätets anonymitet, men i helt skilda syften.

Eftersom sorgetrollen sysslar med serious business och vill säga sanningen, och därmed få "rätt", används anonymiteten i huvudsak när det har gått så långt att sorgetrollet anser att ”sanningen är obekväm”. Bland dessa finner vi konspirationstroll, kvinnohatartroll och allmänna högerextremister. I övrigt är de flesta sorgetrollen antingen omedvetna om vilka spår de lämnar efter sig, eller struntar helt i anonymiteten eftersom de mer än gärna står för sitt trollande.

Lulztrollen begagnar sig likaså av anonymitet i varierande grad. Lulzande som en livsstil kan vara en integrerad del av en persons subjektivitet och sker då oftast helt öppet. ”I did it for the lulz” en del lulztroll ibland säger. Från Intensifiers sida kan man säga att mina inlägg om Agnes, Britney Spears och Basshunter was for the lulz, inlägg vars effekt blir allt högre om de drabbas av sorgetroll i kommentarsfälten. Därmed inte sagt att jag inte gillar dessa artister - de är genier!

{.aligncenter width="153" height="127"}
Mikrotaktiskt lulztrollande är dock oftast helt anonymt eftersom dess kraft hämtas ur ett samarbete av asignifierande och de-indivudualiserande praktiker där en heterogen sammanslutning av människor tillåts att act as one. Eftersom lulztrollande inte har karaktären att utsäga sanningen om något, är individens ”författarfunktion” helt verkningslös. Dessa lulzräder har ofta bestämda mål, exempelvis ett företag, en individ, ett land eller en organisation. Om de lyckas ger de ofta upphov till internet-memer, exempelvis narvalen, longcat, Rick Rolling, och Svensk-Finska Församlingen(för att ta ett svenskt exempel). Memstatusen av en lyckad trollning kan vid senare tillfälle nyttjas i populärkulturen. Exempel på detta är I Can Haz Cheeseburger och Failblog, som båda hämtar sina success-stories genom ett semiosfäriskt tryck uppbackat av nätmemer, dock under det ständiga hotet om att bli trollade tillbaks till modermodemet.

Bloggosfärens kanske mest uppbyggliga kommentator, Marcus, skriver i anslutning till den föregående posten om lulz följande:

Någonstans känns det som om sorgetrollet opererar med n+1 dimensioner: Det anlägger en mer eller mindre godtyckligt vald referensram (en viss föreställning om feminism/muslimer/kapitalism/världskonspirationen och dess orsaker exempelvis), som tillåter det att ta vilken punkt som helst som ingång, anta en relativt diskussionen annan riktning och sätta en annan hastighet – trollet kastar sig helt enkelt in i diskussionen utan “hänsyn” till vad diskussionen handlar om eller försöker reda ut, vart den är på väg, eller överhuvudtaget hur just den diskussionen där fungerar.
/…/
Lulztrollet opererar i n-1 dimensioner. Det är också ett hot mot diskussionens conatus, men – och detta är den kvalitativa skillnaden – den fungerar vektoriskt, den har en absolut rikting och hastighet som bara är dess egen, som utgår från den själv, och inte relaterar till vare sig diskussionen som sådan eller en transcendent referensram. Den använder samma utslätande praktik, men den är inte förankrad i något externt, transcendent, utan utövas bara för sin egen skull, for lulz.

Marcus har här helt rätt i beskrivningen av de två trolltypernas existenser. De opererar med två helt skilda logiker. Och som även påpekas i kommentaren handlar det alltså här inte om individers egenskaper, utan snarare om hur trollande sätts samman som en kollektiv handling.

Sorgetrollen kan skapa anafylaktiska tendenser i en kommentarstråd eller i en chatkanal, om det inte hanteras. De ka få ett debattklimat att vika av mot en avgrund av bitter stämning och upprörda och sårade deltagare. Eftersom de för de mesta är off-topic så har de sällan något att bidra med annat än sin egen agenda, som grundar sig i serious business.

Lulztroll däremot lever på att skapa drama för dramats egen skull - for the lulz. Dock misslyckas lulztrollet om ingen bryr sig, eller vid misslyckad koordinering (så kallad cancer). Det är på så sätt lulzet opererar i N-1 dimensioner, som Marcus påpekar ovan, och fungerar utslätande över ett territorium så länge energin kan extraheras ur trollandet som sådant.

Trollande, oavsett typ, kan alltså kasta nätvaron längs avgrundsdjupa destruktionslinjer. Dock är det endast lulztrollandet som har en skapande potential, oavsett om det gäller att bringa diktaturer eller fascister till knäna (en form av motstånd) eller skapa nästa stora internetmem.

      /___/
     /
     | #  # |
       @  |
       _|_ /
     / short ______
     / _______ ___
     |_____   __/
     | cat__/
     /is short
     /  ____
     | /   |
     | |   | |
    / |   |
    __/   __/
Skriven av admin den 11 november 2009