Camilla Lindberg (fp) uppger tillPC för alla:

Vilka är de stora förändringarna?
Det viktiga är att FRA inte får tillgång till all datatrafik. Det går inte någon kabel till FRA och det gör att man inte längre kan prata om massavlyssning. En specialdomstol ska pröva all signalspaning – till och med regeringen måste ansöka om tillstånd.
Dessutom blir det klart vem som blir FRA:s uppdragsgivare. Tidigare kunde det vara säpo, polisen och migrationsverket. Nu är det klart att det bara är försvarsmakten och regeringen.

Vart går då kablarna? Går det kablar överhuvudtaget? Hur sker överlämningen? På hårddiskar, CD-skivor eller annat medium? IBurma är man fortfarandeprimitiv och jobbar CD-skivor.

Om det inte går en kabel till FRA (vilket jag hoppas) behöver man verkligen skriva om lagen från början. Det blir nämligen mycket svårt att skapa en "spegling av förekommande trafik" utan denna. Då måste vi ha ett helt nytt begrepp och sätt att hantera FRAs databehandling.

Eller så går kablarna någon annanstans. En annan myndighet upprättar käll- och urvalsdatabaser. Det gör inte saken bättre.

Hur ska regeringen hinna utreda allt detta inom några veckor? Is it really raaational?

Skriven av admin den 26 september 2008