picture-2{.aligncenter .size-medium .wp-image-802 width="300" height="231"}På det franska internet ser det ur så här. Klickar man på den blinkande länken hamnar man här. Sprid den över hela Europa. Gärna nu, för det är bara 40 timmar kvar... Ring MEParna! Lista och telefonnummer finns här. Mer information på telekompaketet.seoch werebuilds wiki.

Skriven av admin den 04 maj 2009