Som jag tidigare har skrivit om gjorde jag en presentation på hacknight om Telecomix Crypto Munitions Bureau. Ovan visas del ett av en intervju som Northern Lights TV gjorde med mig under väldigt avslappnade former.

Jag har absolut inget emot att prata om Telecomix och att arbeta för dess olika byråer, i det här fallet kryptobyrån. Vad som dock blir lite missvisande i en intervju är att den individualiserar ett isomorft och kollektivt arbete. Allt vi gör, sker under IRCokratiska former - och måste så göra - eftersom vi aldrig gör skillnad mellan politik, teknik, natur, kultur, teori, metod esoterika och exoterika. Det finns så att säga inga formella positioner, utan en kryptotunnel är alltid en socioteknisk direktpolitisk aktion, en fraktalfilosofisk teori och en "samhällsform" som vi inte "argumenterar för", utan praktiserar. Allt detta sker samtidigt och i realtid.

Likt den portugisiske örlogsmannen, alltså maneten, sker allt arbete sifonoforiskt, och befinner sig i ett icke-euklidiskt rum där vem som helst kan dyka upp, utan identitet från den fjärde parameterrymden, och därmed bidra till arbetet. Ett distribuerat chiffernetiskt system fungerar utan att identitet behövs för att etablera förtroende - "In crypto we trust!".

***

Dessutom bidrar jag med en text till Klara Tovhults antologi Kunskap, kommunikation, kontroll – Drömmar och farhågor i informationssamhället, som är ett blogginlägg som jag skrev angående relationen mellan internet och andra kommunikationsmedier/former. Just nu filar jag på en text på ungefär samma tema, fast mer inriktat på transport och relationen mellan internet och nya former av kapitalism/panspektrocism/lastibilar och logistik. Detta tema återkommer även i boken jag skriver på, fast då ännu mer inbäddat i hur de panspektriska samhällena växer fram i kölvattnet av nya disruptiva teknologier, och hur vi kan aktivera oss mot informationsfrihet utan övervakning, både genom kryptoaktivism och genom att hacka den lagstiftande politiken.

Inte så mycket bloggande i sommar alltså, utan djupdykningar i texter med långsamma hastigheter. På twitter samlas mycket av denna attityd under hashtaggen #sommarspinozism. Jag gillar den :D

Uppdatering: Samtliga videos kommer i en jämn ström från Northern Lights Youtubesida. Samtliga är väl värda att se!

Uppdatering 2: Del 2 av intervjun finns nu här.

Skriven av admin den 12 juli 2010