Har den senaste veckan experimenterat lite med kryptovalutan Bitcoin. Tänker inte gå in på hur den funkar som valuta här, men för den som vill läsa mer kan man kika in hos Rick Falkvinge, som har konverterat alla sina besparingar till "bitmynt". Även Gustav Nipe har skrivit intressant.

Personligen är jag mera fascinerad av tekniken, vilken möjliggör i princip helt anonyma ekonomiska transaktioner. När man kör bitcoin-klienten tillverkar man nämligen helt unika kryptografiska adresser, till vilka man kan skicka pengar.

Här är en adress som går till mig:

1FHtkkrBbRqWkUAFx2C8EqanPhWBZM3Lbo

Om man skickar bitcoins till den adressen, så hamnar de i min kryptoplånbok, och jag kan sedan skicka bitmynt till andra personer. Det enda jag behöver veta om dem är deras adresser. Med andra ord: kryptoanarki råder!

Men, ibland, speciellt när det gäller pengar, så vill man ju göra tvärtom. Alltså, bekräfta sin identitet. Som tur är funkar ju krypto åt båda hållen. Om jag vill verifiera att summan ovan tillhör mig, så kan jag använda min GPG-nyckel (se min tutorial).

Sen sätter man bara sin signatur på bitcoinadressen. I en terminal, kör:

echo Verified bitcoin-address for My Name: MyVeRyLongBitcoinaddress | gpg --clearsign >bitcoin.asc

Filen bitcoin.asc kan man sedan döpa om till .txt så den blir lättare att läsa på webben. När någon sedan vill skicka pengar till dig, kan hen enkelt läsa filen och se att den har signerats av en gpg-nyckel. Om personen är i ditt tillitsnät (web of trust) så är du på det torra. Min fil finns här.

Skriven av admin den 02 juni 2011