I debatten kring FRA går det ibland hett till, och det sätts ett enormt tryck på de få som kan vända omröstningen på onsdag. Jag är medveten om att det ibland går onödigt vilt till här på Intensifier, och mitt sätt att uttrycka sig har till och med analyserats vetenskapligt. När jag grävde i vad jag har skrivit om FRA tidigare råkade hitta en magisteruppsats skriven i biblioteks- och informationsvetenskap vid Borås högskola. Författarna, Ing-Marie Jonsson och Anne Thyrfing skriver:

Metaforer om förlorare är i likhet med metaforer om skurkar till stor del sprungna ur krigstermer. I Bodström förlorar snart nätkontrollen skriver Christopher Kullenberg att den tekniska utvecklingen har glidit ur händerna på politikerna, vilka med hårdare upphovsrättslagar försöker förhindra konsumenternas fildelande:

"I diktaturer och ockuperade länder växer ofta motståndsrörelser fram. De lever under jorden där de för sin kamp. De flesta fildelare är inga motståndsmän, men de inser nu att deras privatliv är under ockupation (SvD15)."

Författarna har givetvis rätt. Jag skriver bara debattartiklar när jag är mycket upprörd över gigantiska felsteg hos politiken (i vid mening). Då letar sig krigsmetaforer och ödestongångar fram ur mitt fattiga akademikerspråk, och säkerligen trampar man berörda extra hårt på tårna. Således, om jag skriver onödigt hårt om de som kan avgöra FRA-omröstningen, manar jag till att inte ta det personligt, utan att det får sitt bränsle ur min starka övertygelse om att detta är ett bedrövligt misstag.

Skriven av admin den 15 juni 2008