Den senaste tiden har jag systematiserat många av inläggen i två typer av texter som kanske behöver förklaring: Traktat och transaktioner.

Traktat tillhör den klassiska genren av universella filosofiska resonemang och är besläktat med den förmoderna betydelsen av diskurs om.... Dock bör mediet  tas med i beräkningen. Vad som är skrivet i en MySQL-databas är något annat än vad som är skrivet i sten. Dock bör de betraktas som just traktat, snarare än mindre genomtänkta resonemant. Några traktat som jag har bjuckat på är bland annat:

Transaktioner däremot har sin ursprungliga betydelse hos världens näst äldsta vetenskapliga tidsskrift Philosophical Transactions of the Royal Society. Tanken med en transaktion är att kommentera en annan blogg och på så sätt bygga vidare på en idé. Några transaktioner som jag har skrivit är:

Syftet är givetvis klarhet och inte akademiskt snobberi (vem skulle skriva ett traktat om Britney Spears?). I bloggosfärens rasande överflöd kan det helt enkelt inte vara fel att plocka fram en grundräffling från vår förmoderna tid!

Skriven av admin den 22 september 2008