Kamrater!

Av #greenteaparty framgår av sig självt kommunisternas förhållande till redan existerande arbetarpartier, alltså deras förhållande till Socialdemokraterna i Sverige och agrarreformivrarna på Västgötaslätterna.

De kämpar för uppnåendet av Europeiska Unionens omedelbart näraliggande mål och intressen, men de representerar inom den nuvarande rörelsen samtidigt rörelsens framtid. I Frankrike ansluter sig kommunisterna till internauterna mot den konservativa och radikala bourgeoisin, utan att därför uppge rätten att intaga en kritisk ställning gentemot de fraser och illusioner, vilka härrör ur den revolutionära traditionen.

I Sverige understödjer de de Socialdemokraterna utan att glömma, att detta parti består av inbördes oeniga element, delvis av demokratiska socialister i fransk mening, delvis av radikal bourgeoisi.

I ett uttalande av Kamrat Alice Åström meddelas att vi härmed stödjer den Bodströmska linjen om utökad datalagring.

Detta kan en Sann Vänster ej acceptera!

Arbetare - det är dags att agera mot datalagringen som endast tjänar borgerliga intressen, som gör gendarmeriets förföljelse av invandrare enklare, som sätter dit våra kamrater vars åsikter anses vara avvikande! Datalagringen är kontrarevolutionär och kan icke kompromissas med den Socialkorporativistiska bourgeoisin!

Skriven av admin den 18 februari 2010