Kalle har laddat upp sin utställning från Världskulturmuséet som han kallar A Robot Historian Ponders the Cathedral and the Bazaar. Om någon är intresserad av att ladda hem musiken så finns hela sjuminuterslåten ChrisK - Chiba Sprawl här.

Dock finns det en paradoxal populärkulturell referens i videon. Chiba Sprawlmusiken hänvisar ju till cyberpunkdystopin, och i denna science-fiction genre så är de globala megakorparna ett centralt inslag. De multinationella företagen har skapat egna stater med poliser och ett rigoröst skyddande av intellektuell egendom blir ett måste i ett high-techsamhälle (jag gillar speciellt William Gibsons Spraw-trilogi där megakorpen Maas/Neotek spelar en viktig roll). Kalles video så pekar dock på en alternativ social historia där dessa företagskatedraler rasar och mänskligheten börjar organisera sig mera hierarkilöst.

Spread the word! Katedraler finns överallt, även med bland oss akademiker.

Skriven av admin den 16 maj 2008