Terroristdiskurser. Den på många sätt kassa filmen Die Hard 4 har undertiteln Live free or die hard. Utspelet från två säkerhetsexperter från Totalförsvaret i DN har undertiteln "en nationell policy för kontraterrorism är rätt väg att gå för Sverige i syfte att öka säkerheten för och skyddet av det öppna samhället". Ganska likt eller hur? - det fria och öppna samhället och "vår livsstil" måste försvaras annars dör vi hårt och samhället rasar. I filmen med Bruce Willis i huvudrollen så rasar verkligen samhället samman. En grupp säkerhetsexperter som fått sparken hämnas genom en total attack mot all elektronisk infrastruktur. Allt från elkraftverk till gatlyktor slås ut och står under angriparnas kontroll. Men filmen hade nog varit mera provokativ om man hade haft lite bättre fantasi -  som i totalförsvarets scenario. Byt ut angriparna, från vita män som är bittra, till en krigsmaskin av Mujahediner som genomför vad totalförsvarets experter kallar "Electronic Jihad". Snacka om kalifatskräck!

Totalförsvarets uppskruvade skräckscenario är fascinerande, men knappast möjligt att i demokratisk anda bedöma rimligheten i. De verkar ha spanat omkring på olika electronic-jihadforum och hittat hackermanualer och IP-nummer lite var stans. Vad som oroar mig är följande:

"För att kunna hantera de olika hotbilderna från såväl traditionell terrorism, cyberterror som informationskrigföring behövs forskning, analyser och metodutveckling. Det behövs även forum för samverkan mellan myndigheter i Sverige och med utländska organisationer då hoten är gränsöverskridande."

Samverkan mellan myndigheter och utländska organisationer? Vad innebär detta? Ska FRA samarbeta med muslimska friskolor så att trettonåriga pojkars SMS-trafik kan övervakas? Ska Skatteverket och CIA samköra sina register så att vi kan stänga alla misstänkta transaktioner till banker i arabvärlden?

Skriven av admin den 05 september 2007