Terrorism. Först ut kom Patriot act, och därefter följde resten av västvärlden efter. För att folket ska ha förtroende för Lagen så måste den vara öppen och offentlig så att den kan beskådas, granskas och bedömas. Men inte i samtliga fall. När ett abstrakt hot mot centrala aspekter av en kultur kan identifieras så är det oftas inga problem att inskränka den offentliga behandlingen av Lagen. En sektion av Statsapparaten kan då bli autonom (som i latinets auto=av sig själv, nomos=lag), alltså den kan stifta egna speciella lagar utan att vara beroende av folkligt stöd.

Vad är det som hotar our way of life? Terrorism såklart. Annars skulle väl SÄPO inte kunna utreda misstänkta flyktingars inblandning i terrorverksamheter utan att någon kan ta del av en rättegång. Vad som händer i Sverige är samma figur, om än i mindre skala, som i Israel, USA och Ryssland. Alltså, rättssäkerhet och yttrandefrihet kan inskränkas eftersom hotet är så allvarligt att det inte behöver diskuteras. Terrorism är absolut terror precis som barnpornografi är absolut terror.

Men i denna debatt finns allt för många förgivettaganden, och minst två bör ställas in inför filosofisk frågeställning. Vad är egentligen terrorism och vad är egentligen det som hotas? Eftersom terrorism har många definitioner får vi vara specifika. Sverige har inte drabbats av några signifikanta terrorattentat. Vi har inget WTC och inte heller har vi soldater i oljeländer. Bekämpningen av terrorism är alltså inget svenskt problem, men det anses solidariskt att ansluta sig till "kriget mot terrorism" som måste bekämpas överallt. Fri- och rättigheters inskränkning som en solidarisk handling mot den globala terrorismen och för bevarandet av den västerländska demokratiska livsstilen! Okej. Då har vi det där med "our way of life". Vår livsstil, till skillnad från de andras. Generellt går det inte att hitta något precist svar på vad denna består av, men i distinktion till den där andra livsstilen så kan vi tänka oss åtminstone en skugga av det centrala i vår egna. Hotet måste inte nödvändigtvis existera i verkligheten, men gärna som idé hos radikala grupper. George Bush sammanfattar det hela ganska bra:

"This caliphate would be a totalitarian Islamic empire encompassing all current and former Muslim lands, stretching from Europe to North Africa, the Middle East and Southeast Asia. We know this because Al Qaida has told us." (källa)

Kalifatet är hotet mot vår livsstil. Det totalitära islamistiska imperiet. Men vad är det vi själva producerar när säkerhetspolisen blir autonom? Det totalitära västerländska imperiet som sträcker sig från Hawaii till Bagdad, från en svensk flyktingförläggning till en grotta i Afganistan?

Uppdatering: Det perfekta ordet för hela denna process är Kalifatskräck

Uppdatering 2 (070806): Säpo förklarar sig med luddiga argument om Sverige som rekryteringsbas för terrorister i dagens SvD.

Skriven av admin den 05 augusti 2007