Att beskylla någon för att vara kommunist eller fascist är nästan aldrig smart. Inte heller är det särskilt produktivt att säga att någon är "vänster" eller "höger". Jag är själv inget föredöme eftersom jag har anklagat alliansen för att vilja införa ett centralistiskt kommunistliknande system i och med FRA-lagen. Jag erkänner att jag fiskar i grumliga vatten när jag jobbar:

Signalspaning, som är en teknologi utvecklad under kalla kriget, bör förpassas till just militära insatser. Det är konstigt att en borgerlig regering kan förespråka ett system som har mera likheter med kommunistiska lösningar än liberala värderingar.

I ett annat sammanhang hävdar Björklund i DN:

Den svenska underrättelsetjänsten har skyddat oss mot kommunismen. Nu vill Mona Sahlin ge den svenska kommunistledaren vetorätt mot FRA-lagen. 

Hmm... Denna diskussion ger inget. Igår skrev jag i affekt om att vi måste börja diskutera detta sakligt i stället för att jobba med trött retorik. Det finns faktiskt länder som har en totalitär övervakning. Kina lyssnar friskt på Skypesamtal. Skype är fett krypterat, men det hjälper inte eftersom kryptonycklarna ändå tillhandahålls. Men min beskyllning ovan kanske inte är så dum i alla fall då, eftersom den handlar om FRA's roll att "skydda mot IT-hot". Jag och Emina skriver just om detta i Expressenartikeln och det är figuren "skydda genom övervakning" som liknar kommunism. Hantering av kryptering och nycklar på riskerar att resultera i samma tillvägagångssätt som när Kina vill "skydda" kineserna mot farliga hjärnspöken om att det kan finnas gift i mjölk osv.

I FRA 2.0 kan man fråga sig vad som kommer hända på just den här punkten. Politiker, kom med besked!

Skriven av admin den 03 oktober 2008