Jag skriver idag omIran och internet på Newsmill. Erfarenheterna hämtas från tidigare forskning, samt från de grönsvarta IRC-skärmarnas flimrande. För att se hur några av de svenska klustrena jobbar, joina #telekompaketet på irc.freequest.org. Werebuild.eu jobbar i princip bara med detta nu, men det är som sagt bara ett av kanske hundra- eller tusentals andra konstellationer av internet intoxicated activism.

Uppdatering: I den redigerade versionen på Newsmill står det "Exempelvis har werebuild.eu pausat sitt arbete med nätneutralitet och öppenhet i EU för att förvandlas till en av flera noder som bidrar till protesterna i Teheran." Orden "i Teheran" fanns inte i min originalversion, och är troligtvis tillagda för att underlätta begripligheten i texten. Detta kan kanske tolkas på olika sätt. Werebuild.eu bidrar inte till protesten som sådan, utan jobbar för att skapa ett fritt internet. (hur dessa två sedan hänger ihop är en fråga som återstår att besvara).

Skriven av admin den 17 juni 2009