bild-21{.aligncenter .size-medium .wp-image-939 width="254" height="300"}Som Marcin skriverråder det febril aktivitet på internet just nu för att försöka hålla det Iranska internet levande. Det är inte helt enkelt, på grund av flera anledningar. För det första är nätet skadat på grund av blockeringar. Men kanske ännu allvarligare är att den Iranska säkerhetspolisen samlar information om vad som händer på nätet, och dissidenter riskerar att råka illa ut.

Eftersomjournalister inte längre får komma till Iran är det twittersom har blivit den centrala informationskanalen. Detta är både bra och dåligt, och twitter har skjutit på sin uppgradering för att undvika downtime. Det som är bra är givetvis att det är ett fruktansvärt effektivt sätt att nå många människor, men det är sårbart eftersom twitter är så lättövervakat. Öppna källor är effektiva, men osäkra.

Som jag skriver i mitt kapitel i boken Motstånd är det just denna dubbelhet mellan blockering och samtidig övervakning just det som gör auktiritära regimers kontroll över internet så fruktansvärd. Dessutom går det hela tiden obekräftade rykten om vad som är information och vad som är desinformation. Twitters system med konton och hashtags är ganska lättmanipulerat, och det är svårt att sålla i det stora flöde som hela tiden sipprar ut.

The Pirate Bay pekar just nu mot iran.whyweprotest.net som drivs av klustret Anonymous. De har satt upp ett forum och en hel del krypterings- och routingservrar som troligtvis är det säkraste och mest effektiva sättet att hålla internet fungerande just nu.

Intressant i sammanhanget är att Telia Sonera är en av ett fåtal operatörer i Iran. Vilket betyder att FRA borde ha ett ganska fint "trafikstråk" att spana på. Vad gör Telia och FRA för Iranska medborgare? Troligtvis får vi aldrig veta det... det är ju hemligt.

Vi får hoppas att de svaga anslutningarna som fortfarande finns kan sända ut och in den viktiga information som behövs.

Telecomix News Agency Internetional rapporterar löpande.

Uppdatering: Daniel Goldberg skriver om werebuild.eu, Pirate Bay och Anonymous i anslutning till Iran här.

Skriven av admin den 17 juni 2009