bild-91{.aligncenter .size-medium .wp-image-900 width="300" height="225"}

Att rösta i morgon är oerhört viktigt. Inte för att man ska bikta och rannsaka sig, eller för att det skulle vara en medborgerlig plikt. Sånt där är bara auktoritärt. I stället tycker jag det är viktigt att rösta för att skaffa en språngbräda för att fixa de saker som man tycker är viktiga, just nu.

Att rösta är ett av flera sätt att driva frågor som affekterar oss, och det kräver förhållandevis lite ansträngning jämfört med de intensiva former av aktivism som jag själv är inblandad i vid olika tillfällen. Jag tycker att representativa demokratiformer är ganska lama, men i EU är de hemskt viktiga. Genom att få dit just de parlamentariker som driver din fråga får man en helt ny möjlighet att få igenom viktiga frågor i Bryssel.

Politiska frågor går inte att ställa mot varandra och sedan avgöra vilka som är allra viktigast. Visserligen finns det "hjälpideologier" som kan ge dig en fingervisning, exempelvis de som säger att arbete, moral, frihet, traditioner, etc. är viktigast. Jag förkastar dessa ansträngningar, att på förhand ge sanningen om det politiska, genom aprioriska abstraktioner. Politik måste vara kontextuell och ständigt söka efter vad Kant kallade nuets ontologi, alltså; vad är samtidens stora problem - make up your mind! Den dag man slutar fråga sig denna fråga är man fast i dogmatism.

Givetvis skulle man kunna kritisera denna uppfattning för att vara upplysningskramande. Men jag tror att man kan ställa den fullt ut pragmatiskt. Ganska ofta är den vulgära föreställningen att det finns två positioner i det politiska medvetandet. Antingen är man den förnuftiga individen som fattar beslut under grundliga överväganden, eller så finns det mekanismer som gör att massorna inte är medvetna om vad som är objektivt bra för det gemensamma.

Jag tror inte att det funkar så. Alls. Istället tror jag att det handlar om format, kanaler och hastigheter. Dessa kopplar samman offentligheter som kan driva sakfrågor. När människor samlas för att driva en fråga tillsammans, är det detta som avgör huruvida frågorna är relevanta eller inte. Det skapas tryck, det skapas verkligheter. Formatnihilism är en form av platonism, och den funkar bara i filosofins elfenbenstorn.

Politik och röstandepraktiker är händelser. Just nu anser jag att ett antal frågor om tillgången till kunskap och kultur, samt integritet och övervakning är de allra viktigaste. Min motivering finner ni här, och på bilden ovan, som är tagen på Embassy of Piracy's fest i samarbete med S.A.L.E Docks.

Oavsett om ni jobbar som jag jobbar, jobba ned valsedeln i urnan!

Skriven av admin den 06 juni 2009