Att blogga kan vara en överraskande
upplevelse.{.alignnone .size-medium .wp-image-180 width="324" height="243"}

På onsdag fyller denna blogg ett år. Det har producerats 143 inlägg och 547 kommentarer på denna tid i en rad varierande ämnen. Dags att reflektera över vad man egentligen sysslar med, och vilka tokigheter som produceras av en sådan aktivitet! Vad betyder det att man bloggar egentligen, och vilka nya typer av sociala konstellationer uppstår via brottningsmatcherna med Wordpress?

Det finns bland inläggen några mera fördjupande serier varav det mest ambitiösa är följetongen Klassisk vetenskapsteori i åtta delar. (ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta). Den har fortfarande inte fått något ordentligt slut, och min tanke var att redigera posterna till en pdf, men så dök det upp ett bokprojekt. Därmed gjorde jag om detta till ett bokkapitel som kommer i senare i höst, i en än så länge hemlig skrift. Givetvis kommer texten upp här då.

Ett annat tema är FRA, som dyker upp i 41 inlägg, varav nummer ett handlar om att FRA var den första myndighet som läste min blogg. Sedan dess har de varit ständiga besökare, något jag uppskattar. Även om FRA inte har svarat på min kritik, hoppas jag att de kanske har snappat upp något som jag skriver. Det mest besökta inlägget någonsin har titeln FRA-motståndet; en molekylär intensitet, något som kanske vittnar om var någonstans Intensifier är på väg, och jag har drivit samma teser i gammelmedia som här på bloggen.

Sammanlagt har denna blogg haft cirka 10 000 7400 besökare sedan i maj i år. Dock är detta lite av en uppskattning eftersom jag förlorade lite statistik när mitt hemmabygge till server kraschade och jag migrerade till ett webbhotell. De övriga månadernas statistik är förlorade. Tio eller hundratusen spelar dock ingen roll, det är inte den typen av kvantiteter som en blogg jobbar men, utan med molekylära kvanta.

Jag har även blivit studieobjekt, tillsammans med Johan, i Karls mappning av gubbslem, som på ett intressant sätt visar hur Internet inte kan betraktas som någon virtuell verklighet. En länk representerar inte något, den är immanent i ett socialt vara som sådant (nej inte Dasein).

Dock avhandlades Heidegger i en slags uppstyckad dialog mellan mig och Rasmus på alltid lika läsvarda Copyriot, där Facebook fick bli ettexistentialanalytiskt studieobjekt.

Gubbslem är dock ingen deterministisk logik. Alla system, abstrakta maskiner och logiker är öppna och de slungar probe-headsubjekt in och ut i olika konstellationer vilket ger potentiella kreativa flyktlinjer (puissance). Genom Intensifier har jag lärt känna bland annat Evelina, som jag delar ett intresse för liberalism och FRA med, och Karin, vars outtröttliga arbete kring mänskliga rättigheter är enormt inspirerande.

Det finns även många länkar till Rick Falkvinge, Opassande och Oscar Swartz, speciellt när FRA-debatten började koka. Dessa superbloggare är outtröttliga. Om jag som gammal göteborsk medievetare (en karriär som fick lämna plats för filosofin) får ge en analys från höften, skulle jag säga att de med ena handen kopplar strypgrepp på de som vill avskaffa nätets friheter och med andra handen bollar med FRA, som är i brownsk rörelse, och hotar att kasta myndigheten i rännstenen. Sånt kallar jag för ordentlig liberal debatt!

Det finns inte en bloggosfär. Varje liten ström har sina lokala flöden av länkar och inspiration. Det är av samma anledning som att det inte finns ett Internet, utan Internets. Jag tror att jag har nämnt de som ligger närmast Intensifier i denna post, men Karls exakta mappningar skulle kanske avslöja att det finns flera eller färre, eller kanske är min bild av dessa snabba tankefigurers sammalänkningar förvrängd.

Att skriva här innebär att vara i ett mellanrum mellan fyrar av snabba tankemönster och infall. Även om man ofta följer de gamla mediernas rapportering och parasiterar på deras twinglylänkar, skapas de djupare tankarna inte där bland journalistikens konventioner och begränsade analysförmåga. Skrivandet är inte heller rakt av en härledning ur "Filosofen", eller det akademiska skrivandets klarsynta dimridåer, som spökar i bloggposterna likt ekon från det förflutna, som ibland till och med drar fokus ifrån ämnet istället för att berika det genom att lyfta en tanke till en annan nivå.

Istället existerar mitt bloggande som ett av flera liv, vars skrivandelinjer går rakt genom alla mina andra sätt att uttrycka mig på. De representerar inget, ingen underliggande ideologi, sanning eller begärsstruktur. De är istället serier av handlingar (order-word assemblages) som endast är värdefulla om de producerar något nytt, berikar något annat eller öppnar för ett ny händelse. De 527 kommentarerna är sådana händelser, och dessa, snarare än mitt eget skrivande, har producerat nya tankar och handlingar som har berikat mig otroligt mycket.

Gruppkram till er alla, slemklapp på axeln; nu börjar år två. Jevvlar vad det ska skrivas!

Skriven av admin den 27 juli 2008