När regeringen bröt isen och lade fram FRA 2.0 blev jag uppringd av Expressen. De frågade om jag tyckte att ändringsförslaget var okej och jag svarade något i stil med "givetvis inte". Resultatet nån timma senare blev en affektskriven artikel som underkänner förslaget som "fasadputs". Den fluffiga terminologin är dock mindre lyckad i längden, men å andra sidan hade man ju inte så mycket att gå på då... dimridåerna låg täta och det snackades om "trafikstråk".

Nu börjar dimman lätta och det har kommit en promemoria som Frendo har granskat. Man har jobbat bort begreppet "trafikstråk", men frågan är om det duger. Nej, det gör det inte! Läser man promemorian står fortfarande:

Enligt 6 kap. 19 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation är operatörer som äger tråd i vilka signaler förs över Sveriges gräns skyldiga att överföra signalerna till samverkanspunkter. Vid samverkanspunkterna får signalspaningsmyndigheten i teknisk mening tillgång till trafiken och kan göra de urval som är nödvändiga för att reducera trafiken till en hanterlig och innehållsmässigt relevant mängd. Det sker i flera led. I det första ledet genomförs en s.k. datareduktion, vilket innebär att endast vissa signaler väljs ut för vidare urval. Urvalet sker på grundval av huvudsakligen tekniska parametrar utifrån myndighetens kännedom om i vilka signalbärare sådan trafik som är relevant för försvarsunderrättelseverksamheten kan återfinnas. Efter datareduktionen återstår endast en begränsad del av den gränsöverskridande trafik som operatörerna har överfört till samverkanspunkterna.  (sid. 41, min fetstil)

Som Rasmus [skriver i SvD](http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_1727427.svd) duger inte detta för en (neo-)materialist som Intensifier. Det är [en kabel för mycket i fuskbygget](http://christopherkullenberg.se/?p=193)! Det är fel på ritningarna! De tre nya instanser som [börjar ta form](http://www.idg.se/2.1085/1.204514/de-ska-overvaka-fra) är endast sekundära, juridiska, legalistiska och hemliga pseudo-fallskärmar till en övervakningsapparat som redan håller på att kopplas in (läs även [HAX](http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/01/fra-vem-skall-vakta-de-som-vaktar.html)). I en väldigt bra [kommentar av Peter Ingestad](http://christopherkullenberg.se/?p=193) diskuteras min misstro mot juridiska modeller. Jag skulle inte vilja säga att jag har misstro mot alla juridiska modeller, men jag har det om de är nedsänkta i sekretess, icke-öppna och har skumma tillsättningsprocesser. Jag vet, det är kanske oförenligt att ha en underrättelsetjänst som samtidigt är offentligt genomlyst. Man missar liksom poängen med att vara hemlig då. Men det är just av den anledningen övervakande apparater inte ska släppas loss i det civila internets. 
Som Frendo påpekar:

FRA kommer alltså kontinuerligt att få tillgång till inhemsk trafik av rent tekniska skäl. Kravet är att denna trafik ska raderas vid upptäckt, men det innebär samtidigt att intrånget i skyddet för privat kommunikation redan är fullbordat.

Det är mycket som [går](http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_2306785.svd) [åt fel håll](http://blogg.frihetfildelningfeminism.se/2009/01/change-fast-t-fel-hll.html) nu. [Panspektrisk](http://www.isk-gbg.org/99our68/?p=291) [datalagring](http://klamberg.blogspot.com/2008/12/likheter-och-skillnader.html) är det [inte bara staten](http://www.svd.se/resor/nyheter/artikel_2313633.svd) som sysslar med utan även ["little sisters"](http://christopherkullenberg.se/?p=319) (i detta fall resebranschen). Det finns dock ljusglimtar: Xor [jobbar](http://xorbot.blogspot.com/2009/01/frklaring-av-projektet.html) [loss](http://xorbot.blogspot.com/2009/01/nsta-projekt.html) järnet!
Skriven av admin den 13 januari 2009