Burma. Det rapporteras att Internet har klippts av från Burma till resten av världen. Officiella källor säger att det beror på att en undervattenskabel har gått sönder, men det förefaller ytterst otroligt att detta nu sammanfaller med senaste tidens protester. Det är hur som helst intressant att se hur viktiga informationskanalerna har blivit för motståndsrörelser, och vilka drastiska medel en regim kan ta för att förhindra att ord, bild och video sprids.

Vilket givetvis för oss in på de generella resonemangen kring frihet och teknologi. När ett land kontrollerar den "enda" kabel som lämnar landet och när som helst kan stänga av all internettrafik så får vi ett osäkert läge. I Sverige har vi faktiskt ett förslag på göra så att en statlig myndighet kan övervaka all trafik som passerar våra nationsgränser, och även om vi inte blir avklippta så har jag en känsla av att när man letar efter "terrorister" i kablarna kan det nog hända att en och annan samhällskritiker hamnar innanför denna definition. En regim som kan övervaka eller kontrollera allt som sägs, skrivs eller filmas om den har, om än inte i praktiken, iallafall en teoretisk potential till total kontroll.

Skriven av admin den 28 september 2007