{.aligncenter width="189" height="135"}I dag är det alltså åter dags att ta telekompaketsdjävulen vid hornen. I morgon onsdag kommer nämligen med största sannolikhet den slutgiltiga skrivningen att antas. La Quadrature du Net är kritiska (to say the least).

Kommer framiden att präglas av neutrala nät och fair deals för användarna, eller kommer vi sjunka ned i en härva av kabeltevesändningar och three-strikesavstängningar? Den som lever, får lära, antingen genom att engagera sig eller vänta på att den senaste heta warezshipmentet blockeras och hyrsnuten står vid dörren.

Nu till en liten uppsummering av telekompaketet och ungefär vad jag kommer att tala om i panelen med MEP Gunnar Hökmark, Kristian Viidas från Näringsdepartementet och Stefan Backman från Tele2. Jag hoppas att diskussionen kan komma någonvart, helst inte till någon form av konsensus, då mitt intryck av förra diskussionen hos Näringsdepartementet är att en skenbar konsensus inte alls är bra.

Läsvärt är även Åsa Torstenssons IT-politiska strategi på Newsmill. Det låter givetvis mycket bra med hundra megabit land och rike runt (minns ni Piratbyråns slogan, cachad länk). Men det är min absoluta ståndpunkt att hastighet aldrig får kompromissa nätneutralitet. Det är till och med en fara att industrin jättegärna vill bygga snabba nät på grund av att "konsumenterna" vill ha Youtube, HD-teve och allt det där förpackade som kräver massa realtidsbandbredd.

Nu till lite EU-speak. Ni som ogillar långa citat, surf along!


***För det första saknas den tilläggsproposition som tidigare hette 166. Den röstades ju som bekant fram i förstabehandlingen, men tyvärr ned i andrabehandlingen och löd då:

Member States shall ensure that any restrictions to users' rights to access content, services and applications, if they are necessary, shall be implemented by appropriate measures, in accordance with the principles of proportionality, effectiveness and dissuasiveness. These measures shall not have the effect of hindering the development of the information society, in compliance with the Directive 2000/31/EC, and shall not conflict with citizens' fundamental rights, including the right to privacy and the right to due process.

Detta tillägg skulle garantera nätneutralitet och rättssäkerhet. Tyvärr gick den inte igenom, och trots att Piratpartiets team gjorde ett försök, kunde det inte återöppnas i tredjebehandlingen.

När det gäller 138an så kommer troligtvis denna formulering att antas på onsdag (Christian Engström har bloggat om det):

Measures taken by Member States regarding end-users' access to or use of services and applications through electronic communications networks shall respect the fundamental rights and freedoms of natural persons, as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and general principles of Community law.

Any of the above measures liable to restrict those fundamental rights or freedoms may therefore only be imposed if they are appropriate, proportionate and necessary within a democratic society, and shall be subject to adequate procedural safeguards in conformity with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and with general principles of Community law, including effective judicial protection and due process. Accordingly, these measures may only be taken with due respect for the principle of presumption of innocence and shall respect the requirements of a fair and impartial procedure including the right to be heard of the person of persons concerned and the right to an effective and timely judicial review.

This shall not affect the competence of a Member State, in conformity with its own constitutional order and with fundamental rights, to establish, inter alia, a requirement of a judicial decision authorising the measures to be taken. (se La Quadrature du Net)

Moviemento ScambioEtico drar följande slutsats:

ScambioEtico shows, after an intense and extensive lawyers consultation, that a proposal which respects the objections raised by the Council and by the EP legal services and the citizens’ rights is possible and available; therefore, for the European Parliament, it is only a matter of interest in protection of citizens to bring on such proposal. Will the MEPs be strong enough to stand once again for fundamental rights or will they be bent by the pressures of the industry lobbies and the Council?

Problemet tillägg 138 i den föreslagna formuleringen är att den öppnar för de så kallade three-strikesförfarandena. England och Frankrike är långt gångna i denna trend, och det är bara en tidsfråga innan dessa lagar smittar till resten av medlemsländerna.  Men det behöver inte vara så, något som både La Quadrature, ScambioEtico och Piratpartiet visar. Att behålla originalformuleringen av 138 vore den bästa lösningen. Argumentet är samma som vid IPRED - Hyrsnutar är inte okej när det kommer till internet!

Skriven av admin den 03 november 2009