I Hermann Hesses bok Siddharta säger huvudpersonen, när han ställs inför frågan vad han kan göra, att han kan tänka, fasta och vänta. Detta kändes oerhört relevant typ 2001 när man (jag) befann sig i en post-IT-bubblan-ångest, och ville söka "djupare mening" bakom hyperkapitalismens nihilism. Men eftersom dessa tre ideal är omoraliska, och i grunden reaktionära (dvs. platonism, asketism och eftertänksamhet) hade jag tänkt återuppväcka tre nya koncept för det så kallade "politiska". Dessa sammanfattas bäst i att man kan bygga, pyssla och att tinka. Dessa tre aktiviteter står i ett omedelbart beroendeförhållande till varandra, och förutsätter oundvikligen att alla tre sker samtidigt. De går endast att separera i teorin, och för den som tror annorlunda,  är teori bara teori, och inget annat. Dock kan de listas:

  1. Att tinka – Tinka är en sammansättning mellan engelskans "thing" och "think". Det är alltså det moment då man å ena sidan gör något för handen, samtidigt som man förstår hur det funkar. Ett trivialt exempel är när man för första gången skickar ett e-mail. Man skriver in adressen och skickar iväg meddelandet, och helt plötsligt har man satt samman människans tänkande med en maskins kapaciteter. Som forskningsprocess bör tinkering förstås, som när man utför något, som det inte finns dokumenterad kunskap om. Exempelvis när man hackar hårdvara, skriver en text, hittar en genväg genom en trädgård eller klipper en frisyr som inte finns i några fashion magazines. Skapande görande!
  2. Att bygga – Byggandet förutsätter ett abstrakt organisationsplan, även om utförandet kan vara sjukt decentraliserat. Men detta till trots innebär "att bygga" att det finns ett objekt som själva utförandet riktas mot. Det mest tydliga exemplet är att bygga ett hus. Detta kräver att man har någon form av ritning, en arbetsfördelning och en på förhand given uppsättning material som energin kan drivas genom. Även om det är en personlig åsikt, anser jag att allt byggande kräver viss skyddsutrustning, men detta ska inte betraktas som en generalisering.  Det som skiljer byggandet från tinkandet är således att ett konkret objekt och organisationsplan finns närvarande. Dock bör man inte missförstå byggandet som enbart konkret, som i husexemplet. Det kan likaväl handla om att bygga om lagar, principer eller teorier.
  3. Att pyssla. Pysslet är kanske den mest kreativa och öppna processen av de tre. När man pysslar befinner man sig på den grundläggande nivån av material-krafter (matter-forces). Att pyssla är att utforska de inneboende logiker som finns i olika material; papper, plast, tyg, stål, pengar – och därmed koppla samman dessa med de krafter som gör dem möjliga; bläck på papper, formbar plast, tyg som kan sys samman, stål som kan böjas, pengar som kan styras, osv. Pysslet lägger således grunden för vad tinkandet kan vara, och vad byggandet kan riktas mot. När man säger att man "pysslar lite i lägenheten" menar man egentligen att man grundforskar lägenhetens olika möjligheter. Att pyssla på tunnelbanan är ett radikalt projekt, eftersom man utforskar en teknologi som är byggd för att användas, inte att ifrågasättas.

Jag är osäker på om dessa aktiviteter står sig mot Hesses epos. Åtminstone innebär detta att jag har tinkat lite med tysk mellankrigslitteratur :)

Skriven av admin den 05 mars 2009